Dobry pracodawca na Pomorzu

Zakład Energetyki Cieplnej Tczew znalazł się wśród 22 przedsiębiorstw nagrodzonych w V edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

Do konkursu mogły być zgłoszone firmy, których codzienne praktyki zbieżne są z wartościami propagowanymi przez „S”: preferowanie stałego zatrudnienia, przestrzeganie bezpieczeństwa i standardów pracy oraz nieskrępowana możliwość tworzenia związków zawodowych.

– W imieniu Związku dziękuję wam dzisiaj za to, że w tych trudnych czasach człowiek jest najważniejszym kapitałem w waszych firmach – gratulował wyróżnionym pracodawcom przewodniczący „S” Piotr Duda.

– W naszym przedsiębiorstwie jest zawarty i przestrzegany zbiorowy układ pracy, a uzwiązkowienie wynosi 44 proc. Działa społeczny inspektor pracy. Pracodawca wsłuchuje się w głos pracowników. Funkcjonuje Rada Pracowników, Europejska Rada Zakładowa, jako pracownicy mamy swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. Prowadzone są cykliczne badania opinii wśród załogi – opisuje sytuację w ZEC Tczew przewodniczący KZ NSZZ „S” Jerzy Grys.

Prezes ZEC Tczew Barbara Stanuch wyjaśnia: od kilku lat w firmie nie było zwolnień grupowych, wszyscy pracownicy zatrudnieni są na podstawie stałych umów o pracę, wypłacane są nagrody za osiągnięte cele i nagrody za osiągnięte wyniki finansowe, jeśli firma osiąga zyski (dawniej tak zwane „13”). W ostatnich latach nie zdarzyło się, aby tych dodatkowych bonusów nie było.

– Ta nagroda to efekt mozolnej pracy od wielu lat. W naszym zakładzie pracownicy i pracodawcy nastawieni są na to, aby nawet w przypadku najtrudniejszych problemów koniec końców się dogadać – powiedział .Jerzy Grys przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZEC Tczew.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę