Pamięć i przestrzeń publiczna. Rondo im. „Solidarności” w Pucku

NSZZ „Solidarność” – taką nazwę otrzymała 30 lipca najważniejsza ulica w Pruszczu Gdańskim, będąca jego obwodnicą. Wydarzenie to skłoniło nas do poszukiwań innych miejsc publicznych upamiętniających Związek. Okazuje się, że na Pomorzu, podobnie jak w całej Polsce, nie brakuje odwołań do „Solidarności” w przestrzeni publicznej. To nie tylko docenienie wkładu „S” w odzyskanie przez Polskę wolności i niepodległości, ale również dowód, że Związek jest ważnym punktem odniesienia dla współczesnej polskiej tożsamości, a jego dziedzictwo może kształtować naszą wspólnotę narodową.

Imieniem „Solidarności” nazywane są m.in. place i ulice. Za ciekawostkę można uznać fakt, że najbardziej popularnymi miejscami pod patronatem „S” są ronda. Czyżby to dowód, że „Solidarność” nie chce skręcać ani w lewo, ani w prawo? Całkiem na poważnie wynika to zapewne z tego, że od kilku remontując drogi masowo przebudowuje się w naszym kraju tradycyjne skrzyżowania na te o ruchu okrężnym. Powstają wówczas nowe miejsca i potrzeba ich nazwania. Ronda mają swoją zaletę – z reguły są sercami lokalnych układów drogowych i zna je większość kierowców, a zatem także mieszkańców danej miejscowości. Z reguły ich nazwa jest pisana charakterystyczną „solidarycą”, co zwiększa jej rozpoznawalność.

Ronda im. „Solidarności” na Pomorzu istnieją m.in. w Chojnicach, Kościerzynie, Lęborku i Pucku. W Pucku  „związkowe” rondo łączy ulice Dworcową, Gen. Józefa Hallera i Wejherowską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216, służąc kierowcom udającym się m.in. do centrum miasta, Redy lub Władysławowa i dalej na Mierzeję Helską.

Na koniec wróćmy jeszcze do obwodnicy Pruszcza Gdańskiego noszącej od niedawna imię NSZZ „Solidarność”. To licząca 2,5 km, oddana do użytku w 2011 r. jedna z kluczowych arterii układu drogowego aglomeracji trójmiejskiej, ułatwiająca szybki i wygodny dojazd do Gdańska mieszkańcom Żuław. Nadanie jej imienia „Solidarności” symbolicznie pokazuje, że Związek to część polskiej historii, ale również instytucja potrzebna społecznie także i dziś.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę