„Solidarność” w Pruszczu Gdańskim

Oddział Pruszcz Gdański Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” obejmuje swoim zasięgiem miasto Pruszcz Gdański oraz gminy wiejskie: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie. W oddziale, którym od 17 lat kieruje Ludwik Jakubek, skupionych jest jedenaście organizacji NSZZ „Solidarność.

Z przedstawicielami kilku organizacji spotykam się na marcowym posiedzeniu Rady Oddziału w siedzibie „Solidarności” przy ulicy Polskich Kolejarzy.

pruszcz

Najsilniejsza oświata

Wśród pruszczańskich związkowców dominują pracownicy oświaty, na jedenaście organizacji NSZZ „Solidarność” cztery to organizacje oświatowe.

Najstarsza stażem, a zarazem największa, jest Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Miasta i Gminy Pruszcz Gdański, która powstała w 1989 roku.

– Jednym z nierozwiązanych do tej pory problemów jest sprawa pracowników administracyjnych, przymierzamy się do układu zbiorowego dla tej grupy zatrudnionych. Największą trudność powoduje fakt, że musimy negocjować ten układ z czterema różnymi samorządami – mówi obecny na spotkaniu Rafał Herman reprezentujący w organizacji pracowników administracji. To, co jego zdaniem natomiast udało się zrobić, to sukcesywnie zwiększać liczbę członków Związku. Opinię tę, w rozmowie telefonicznej, potwierdza przewodniczący pruszczańskiej oświatowej „S” Paweł Flejszar.

– W ubiegłej kadencji udało się nam więcej niż podwoić liczbę naszych członków. Obecnie skupiamy ich ponad 140 z piętnastu szkół. Z jednej strony fakt ten cieszy, z drugiej jednak coraz częściej stwarza to pewne problemy. Do tej pory cała działalność opierała się na pracy społecznej członków władz komisji. Więcej członków to więcej pracy, tym bardziej że pewne sprawy musimy negocjować z różnymi podmiotami. Ponadto przedstawiciel związku musi uczestniczyć w różnego rodzaju posiedzeniach, być na bieżąco ze zmianami, jakie zachodzą w oświacie. Na szczęście zbytnio nie grozi nam problem zamykania szkół czy zwolnień nauczycieli, z uwagi na to, że większość naszych placówek znajduje się na terenach tzw. sypialni Gdańska, gdzie przeważają rodziny z dziećmi – mówi przewodniczący Flejszar.

Niewiele młodszą, bo zarejestrowaną w czerwcu 1989 roku, jest organizacja „Solidarności” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kolbudach, której przewodniczy obecnie Izabela Rułkowska, a która skupia około 40 członków. W 1996 roku powstała natomiast OM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Gminy Przywidz, której szefuje Ewa Zielińska.

Najmłodszą oświatową organizacją w Oddziale Pruszcz Gd. jest OZ NSZZ „Solidarność” Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie. W skład zespołu wchodzą: technikum, zasadnicza szkoła zawodowa oraz zawodowa szkoła specjalna. – Organizacja zrzesza przede wszystkim nauczycieli naszej placówki oświatowej – mówi Krzysztof Kamoń, przewodniczący szkolnej „Solidarności”. – Sytuacja w zespole szkół w Rusocinie w dużej mierze zależy od naboru nowych roczników do naszych placówek. Widać skutki niżu demograficznego. To, co również martwi, to obniżający się z roku na rok poziom młodzieży, która do nas trafia. Często młodzi ludzie nie mają podstawowej wiedzy i umiejętności, które powinni wynieść ze szkoły podstawowej czy gimnazjum – dodaje przewodniczący.

 

„Solidarność” w międzynarodowych koncernach

Organizacja związkowa w Crown Packaging Polska należy do jednych z najstarszych w Regionie Gdańskim, powstała jeszcze w 1980 roku w Fabryce Opakowań Blaszanych w Gdańsku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości związkowcy z „Blaszanki” już w kwietniu 1989 roku zaczęli ponownie organizować struktury Związku. Do Tymczasowego Zarządu Regionu Gdańskiego zgłosili się 18 maja 1989 roku, gdzie zostali zarejestrowani pod numerem 314. Po prywatyzacji firma została sprzedana francuskiej spółce Cornaud-Metalbox i przeniesiona do Pruszcza Gdańskiego. Obecnie jest częścią amerykańskiego koncernu zajmującego się produkcją różnego rodzaju opakowań. – Aktualna sytuacja w firmie jest dobra, mamy układ zbiorowy, a bieżące kontakty z pracodawcą są poprawne – mówi Jan Cichoszewski, obecny na spotkaniu przewodniczący OZ NSZZ „Solidarność” w Crown Packaging Polska Oddział Pruszcz Gdański.

Do międzynarodowego koncernu należy również BNA Nutrition Animale sp. z o.o., gdzie „Solidarności” przewodniczy Łukasz Prabucki. To najmłodsza organizacja w oddziale Pruszcz Gd. Powstała ona 20 marca 2013 r., jeszcze wówczas w Polsanders sp. z o.o., obecnie firma nazywa się BNA Nutrition Animale sp. z o.o. i zajmuje się produkcją komponentów paszy dla zwierząt. – Mamy swojego przedstawiciela w Europejskiej Radzie Zakładowej. Nasza działalność przenosi się na poziom europejski, mamy możliwość zapoznania się z warunkami pracy i wynagradzania w innych krajach – mówi Łukasz Prabucki. Przewodniczący chwali również stosunki z pracodawcą: – Przez ostatnie trzy lata udało się nam wynegocjować dwukrotnie podwyżki.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe
Pomkol sp. z o.o. Kolbudy należy co prawda do gminy, jednak odbiorcami większości produkcji spółki są kontrahenci zagraniczni. Pomkol posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji części zamiennych do maszyn i urządzeń rolniczych. W tym roku minie 65 lat od jego założenia. Organizacja związkowa w firmie działa od 1989 roku. – Na co dzień współpraca z pracodawcą układa się dobrze. Mamy system premiowania i fundusz socjalny. Jeżeli sytuacja firmy na to pozwala, możemy liczyć na podwyżki – mówi Tomasz Kalinowski, przewodniczący OZ NSZZ „Solidarność”.

Mniej optymistycznie o sytuacji w swojej firmie mówi Cezary Koziara, przewodniczący OZ NSZZ „Solidarność” Spółdzielni Mieszkaniowej „Radunia”. Organizacja związkowa powstała tam 5 stycznia 1990 roku, zastąpiła wówczas zlikwidowane OPZZ. – Obecnie do Związku należy kilkanaście osób. Specyfika naszej spółdzielni polega na tym, iż większość jej członków i zarazem mieszkańców to emeryci, a więc osoby niezamożne. W tej sytuacji wszelkie rozmowy dotyczące podwyżek wynagrodzeń dla pracowników spółdzielni są szczególnie trudne – mówi przewodniczący „S”.

 

Pozazdrościć seniorom

Ostatnimi moimi rozmówcami są Jerzy Parczewski, przewodniczący Terenowej Komisji NSZZ „Solidarność” Emerytów i Rencistów Powiatu Gdańskiego, oraz jego zastępca Zenon Skąpski. Bardzo różnorodna i atrakcyjna oferta terenowej organizacji, udokumentowana w starannie prowadzonej kronice, przyciąga wiele osób. Obecnie liczy ona 150 członków, którzy co roku uczestniczą w uroczystych spotkaniach z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Poza tym organizowane są wieczorki taneczne w Centrum Kultury i Sportu, a także wycieczki, zarówno jedno-, jak i kilkudniowe do ciekawych miejsc. Jest też możliwość udziału w zajęciach na basenie. W zeszłym roku, który był jubileuszowy dla NSZZ „Solidarność”, odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru komisji.

Małgorzata Kuźma

Download PDF
Powrót Drukuj stronę