Spotkanie opłatkowe w Lęborku

14 stycznia 2014 r. w siedzibie KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lęborku odbyło się spotkanie opłatkowe w którym szczególnymi gośćmi byli: poseł PiS Janusz Śniadek, dr Arkadiusz Kazanecki – historyk z Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku, ojciec Marek Kiedrowicz z Parafii św. Jakuba Apostoła w Lęborku oraz działacze „ Solidarności ” z lat 80., internowani i więzieni w stanie wojennym. Organizatorami spotkania byli: Biuro Terenowe i KM NSZZ „Solidarność”, Zarząd Powiatu PiS oraz Klub Gazety Polskiej w Lęborku. Zebranych powitał oraz przedstawił zaproszonych gości kierownik Biura Terenowego ZR Gdańskiego NSZZ „S” Stanisław Jakonis. Arkadiusz Kazanecki wygłosił referat o działaczach i strukturach „Solidarności” w Lęborku w latach 80., który wzbogacił projekcją archiwalnych dokumentów i zdjęć.

W swoim wystąpieniu poseł Janusz Śniadek krytycznie odniósł się do próby podzielenia „Solidarności” na „pierwszą” i „drugą” ponieważ „S” żyje, nigdy nie umarła i nie możemy dać się podzielić. Wskazał na znaczącą rolę naszego Związku do spowodowania zmian w Polsce.

Ojciec Marek Kiedrowicz przypomniał o ogromnym znaczeniu i wpływie jaki odegrał Ojciec św. Błogosławiony Jan Paweł II w tym przełomowym okresie w dziejach Polski i powstaniu Solidarności. Nawiązał do pielgrzymki Ojca św. w 1987r. i spotkaniu na Zaspie w Gdańsku podczas którego powiedział : „Solidarność to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem we wspólnocie, a więc nigdy jeden przeciw drugiemu” , a w 1999 r. w Sopocie: „nie ma wolności bez Solidarności”. Kapłan przypomniał postać Ojca Janusza Jędryszka, legendarnego kapelana lęborskiej „Solidarności” z lat 80-tych, który nie mógł przybyć na spotkanie.

Następnie uczestnicy spotkania dzieląc się opłatkiem składali sobie życzenia. Wspomnieniami z okresu powstawania „Solidarności” w 1980 r. Lęborku i po wprowadzeniu stanu wojennego podzielili się m.in. Lech Kowalski i Zbigniew Wołocznik.

Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem pieśni „Boże coś Polskę”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę