Rozwój Związku oraz wychowanie patriotyczne

Pozyskanie jak największej liczby nowych członków „Solidarności” oraz wychowanie młodych pokoleń w duchu patriotyzmu i „Solidarności” – taki cel stawia sobie w tym roku Biuro Terenowe NSZZ „Solidarność” w Lęborku.

lebork_jakonis

Lęborska „Solidarność” skupia ponad 370 członków należących do  KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lęborku oraz organizacji związkowych z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Energetyki Cieplnej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, SPOMEL-u, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a także Nadleśnictwa Cewice.

Twarzą lęborskiej „Solidarności” jest Stanisław Jakonis, kierownik Biura Terenowego. Mówi, że nie wyobraża sobie życia bez „Solidarności”.

– Jestem człowiekiem czynu, pracy. Będąc nauczycielem w Zespole Szkół Mechanicznych, jeździłem z uczniami na obozy wędrowne, prowadziłem koło turystyczne. Potem przyszedł czas „Solidarności”. Nie zapisałem się od razu do Związku, bo chciał go założyć w szkole pierwszy sekretarz POP PZPR. Potem był stan wojenny i postanowiłem zaangażować się w pracę na rzecz „Solidarności”. Założyłem Związek w szkole, 60 procent ludzi się zapisało. Wybrano mnie na przewodniczącego. I tak już zostało, działam w „S” do dziś – mówi Stanisław Jakonis.

Nasz rozmówca podkreśla, że pamięć o historii kraju i „Solidarności” oraz jej bohaterach, a także kultywowanie tradycji to ważne zadania Związku. Nie należy zapominać o wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu i „Solidarności”. To oni są naszą przyszłością, a od nas dziś zależy, jak ich ukształtujemy.

– Jestem nauczycielem i przewodniczącym KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lęborku, dlatego tematy oświatowe, wychowanie dzieci i młodzieży oraz działania na rzecz kształtowania postaw patriotycznych są mi szczególnie bliskie. Tak też postrzegam zobowiązania „Solidarności” wobec nie tylko przeszłych, ale też i przyszłych pokoleń – mówi Stanisław Jakonis.

Rok 2015 był szczególnie bogaty w wydarzenia patriotyczne. Tradycyjnie 30 sierpnia odprawiona została msza święta w intencji członków NSZZ „Solidarność” w kościele NMP Królowej Polski w Lęborku. Niecały miesiąc później, 17 września, lęborska „S” brała udział w obchodach 76 rocznicy napaści ZSRR na Polskę.

Ważnym wydarzeniem była lekcja współczesnej historii Polski oraz „Solidarności” poprowadzona przez Romana Stegarta, pracownika Działu Informacji i Promocji RG NSZZ „S”, oraz Arkadiusza Kazańskiego, pracownika IPN w Gdańsku. W spotkaniu zorganizowanym w październiku w biurze „S” w Lęborku wzięli udział uczniowie różnych szkół.

W tym samym miesiącu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Gośćmi uroczystości, podczas której wręczano m.in. odznaczenia i dyplomy z okazji 35-lecia NSZZ „Solidarność”, był przewodniczący ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla oraz przedstawiciele władz samorządowych Lęborka.

Lęborska „S” zorganizowała również w październiku specjalny seans filmu historycznego pt. „Pilecki”. Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem. To nie pierwsza tego typu inicjatywa. Wcześniej organizowano również podobne seanse, pokazując filmy patriotyczno-historyczne, m.in. „Bitwę Warszawską”, „Czarny czwartek” czy „Popiełuszkę”.

– Ludzi trzeba zachęcić, wspierać postawy patriotyczne – mówi Stanisław Jakonis.

Z kolei 10 grudnia odbył się finał Konkursu Wiedzy o „Solidarności” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lęborskiego. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce dwa dni później. Udało się zapewnić jako nagrody główne dla zwycięzców tablety.

„S” w Lęborku stara się brać udział we wszystkich manifestacjach i pikietach związkowych. W październiku lęborscy związkowcy wsparli manifestację oświaty w Warszawie. Natomiast w grudniu wzięli udział w pikiecie w obronie szkoły i zwalnianych nauczycieli w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bukowinie w gminie Cewice.

Ważnym wydarzeniem w minionym roku były także wybory nowego przewodniczącego „S” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, które odbyły się w grudniu.

Olga Zielińska

Download PDF
Powrót Drukuj stronę