Oświatowa „Solidarność” w Lęborku wybrała związkowych liderów

Związkowcy z nauczycielskiej „Solidarności” wybrali skład Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lęborku na kadencję 2018 -2022.

W dniu 26 marca 2018 r. zakończyły się wybory władz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lęborku. Przewodniczącą  KM została wybrana Aleksandra Werra.

W skład Prezydium Komisji Międzyzakładowej weszli jako wiceprzewodniczący: Katarzyna Wetta, Leszek Leciejewski i Stanisław Jakonis oraz skarbnik Irena Jakonis.

W skład Komisji Międzyzakładowej weszli: Iwona Głowacka, Małgorzata Borzeszkowska, Małgorzata Barańska, Roman Klassa, Tadeusz Lis, Andrzej Łakocki, Ewa Makurat, Sylwia Skroś, Aleksandra Andrzejczak, Aleksandra Rodziewicz, Ewa Strupińska, Zbigniew Sadkowski, Bożena Maciejewska, Marek Bibliw, Karolina Karbowska i Adrianna Meyer.

Międzyzakładową Komisję Rewizyjną tworzą: Maria Serocka (przewodnicząca), Agnieszka Pietrzyk i Henryk Wieczorek. Delegatami na WZD Sekcji Oświaty w Gdańsku zostali: Aleksandra Werra, Katarzyna Wetta, Leszek Leciejewski. Delegatem na WZD Regionu Gdańskiego został Stanisław Jakonis.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę