LęborskiNie ma miejsca na ściemę


Czy jest możliwe efektywne ekonomicznie zarządzanie spółką i jednocześnie bycie pracodawcą, który prowadzi rzetelny dialog ze związkami zawodowymi? Jak najbardziej tak. „Nie ma miejsca na ściemę. …

Rozwój Związku oraz wychowanie patriotyczne


Pozyskanie jak największej liczby nowych członków „Solidarności” oraz wychowanie młodych pokoleń w duchu patriotyzmu i „Solidarności” – taki cel stawia sobie w tym roku Biuro Terenowe NSZZ „Solidarność” …

Nie ma miejsca na ściemę


Nie ma miejsca na ściemę  Czy jest możliwe efektywne ekonomicznie prowadzenie spółki i jednocześnie bycie pracodawcą, który prowadzi rzetelny dialog ze związkami zawodowymi? Jak najbardziej …

Spotkanie w Lęborku


1 października 2015 r. w Oddziale Regionu Gdańskiego w Lęborku odbyło się spotkanie działaczy „S” z terenu Lęborka oraz młodzieży szkolnej. Celem spotkania było przyblżenie …

Lębork uczcił rocznicę „Solidarności”


30 sierpnia 2015 r. o godz. 12 w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Lęborku w intencji NSZZ „Solidarność” odprawiona została uroczysta msza św. …

Spotkanie opłatkowe w Lęborku


Po raz kolejny w dniu 30 grudnia 2014 r. Biuro Terenowe Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Lęborku oraz Zarząd Powiatu PiS w Lęborku zorganizowali …

Msza św. w interncji NSZZ „Solidarność” w Lęborku


17 września 2014 r. o godz. 18 w kościele Miłosierdzia Bożego w Lęborku przy ul. Kasztanowej 12 została odprawiona msza św. w intencji NSZZ „Solidarność” …

Pamięć i przestrzeń publiczna. Rondo im. „Solidarności” w Lęborku


NSZZ „Solidarność” – taką nazwę otrzymała 30 lipca najważniejsza ulica w Pruszczu Gdańskim, będąca jego obwodnicą. Wydarzenie to skłoniło nas do poszukiwań innych miejsc publicznych …

Spotkanie opłatkowe w Lęborku


14 stycznia 2014 r. w siedzibie KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lęborku odbyło się spotkanie opłatkowe w którym szczególnymi gośćmi byli: poseł …

9 listopada, Gdańsk: Związkowcy z Lęborka


W manifestacji 9 listopada w Gdańsku licznie stawili się związkowcy z Lęborka. Poniżej kilka zdjęć: Fot. Aleksandra Werra

 
  • Strona 1 z 2
  • 1
  • 2
  • >