Pamięć i przestrzeń publiczna. Rondo im. NSZZ „Solidarność” w Kościerzynie

NSZZ „Solidarność” – taką nazwę otrzymała 30 lipca najważniejsza ulica w Pruszczu Gdańskim, będąca jego obwodnicą. Wydarzenie to skłoniło nas do poszukiwań innych miejsc publicznych upamiętniających Związek. Okazuje się, że na Pomorzu, podobnie jak w całej Polsce, nie brakuje odwołań do „Solidarności” w przestrzeni publicznej. To nie tylko docenienie wkładu „S” w odzyskanie przez Polskę wolności i niepodległości, ale również dowód, że Związek jest ważnym punktem odniesienia dla współczesnej polskiej tożsamości, a jego dziedzictwo może kształtować naszą wspólnotę narodową.

rondo_koscierzyna

Imieniem „Solidarności” nazywane są m.in. place i ulice. Za ciekawostkę można uznać fakt, że najbardziej popularnymi miejscami pod patronatem „S” są ronda. Czyżby to dowód, że „Solidarność” nie chce skręcać ani w lewo, ani w prawo? Całkiem na poważnie wynika to zapewne z tego, że od kilku remontując drogi masowo przebudowuje się w naszym kraju tradycyjne skrzyżowania na te o ruchu okrężnym. Powstają wówczas nowe miejsca i potrzeba ich nazwania. Ronda mają swoją zaletę – z reguły są sercami lokalnych układów drogowych i zna je większość kierowców, a zatem także mieszkańców danej miejscowości. Z reguły ich nazwa jest pisana charakterystyczną „solidarycą”, co zwiększa jej rozpoznawalność.

Ronda im. „Solidarności” na Pomorzu istnieją m.in. w Chojnicach, Kościerzynie, Lęborku i Pucku. W Kościerzynie „związkowe” rondo łączy ulice Mickiewicza, Skłodowskiej-Curie i Staszica, służąc kierowcom udającym się m.in. do centrum miasta, Łeby lub Trójmiasta.

Na koniec wróćmy jeszcze do obwodnicy Pruszcza Gdańskiego noszącej od niedawna imię NSZZ „Solidarność”. To licząca 2,5 km, oddana do użytku w 2011 r. jedna z kluczowych arterii układu drogowego aglomeracji trójmiejskiej, ułatwiająca szybki i wygodny dojazd do Gdańska mieszkańcom Żuław. Nadanie jej imienia „Solidarności” symbolicznie pokazuje, że Związek to część polskiej historii, ale również instytucja potrzebna społecznie także i dziś.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę