Warszawa, 14 września. Byliśmy obecni: Gdynia

Z Regionu Gdańskiego w sobotniej manifestacji w Warszawie wzięli udział pracownicy z Organizacji Zakładowych naszego Związku (spis na podstawie list zgłoszeniowych, które napłynęły do ZRG NSZZ „S”), reprezentujący:

Gdynia:

 

Port Gdynia, Grupa Stoczni Gdynia SA, Stocznia Remontowa „Nauta” SA, Stocznia Marynarki Wojennej, KM Marynarzy i Rybaków, Radmor SA, KM Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. F. Stefczyka, Igloport, PKP SKM w Trójmieście, Makro Cash and Carry Polska, pracownicy i funkcjonariusze Izby Celnej, Drobnica Portu Gdynia, Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego, Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej z Gdyni, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Gdynia PKP Cargo, PKP Intercity SA Zakład Północny w Gdyni, Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni, Sp-nia  Niewidomych „SINEMA”, KT Emerytów i Rencistów przy O. ZRG NSZZ „S”;

Download PDF
Powrót Drukuj stronę