Rada Oddziału Gdynia spotkała się w Stoczni Nauta

17 marca odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Oddziału Gdynia na terenie Stoczni Remontowej Nauta przy ul. Czechosłowackiej 3. Dzięki życzliwości przewodniczącego Andrzeja Janzena oraz kolegów z komisji międzyzakładowej przewodniczący gdyńskich zakładów pracy mogli zapoznać się z rewitalizowanymi terenami dawnych wydziałów wyposażeniowych Stoczni Gdynia.

Spotkanie zaczęło się od krótkiej prezentacji dokonanej przez Tadeusza Grubicha z Działu Szkoleń Regionu Gdańskiego, w której omówiono wymogi stawiane przez urzędy skarbowe rozliczającym się komisjom zakładowym.

Podczas spotkania obecny był nasz kolega poseł Janusz Śniadek, który odniósł się do istotnych problemów pracowniczych, które artykułują wszystkie centrale związkowe przy jednoczesnym ignorowaniu ich przez koalicję rządzącą. Na zakończenie omówiono bieżącą działalność związkową na terenie naszego miasta.

Następne spotkanie plenarne odbędzie się 14 kwietnia o godz. 16.00 w gdyńskim OPEC-u przy ulicy Opata Hackiego.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę