Nowa przewodnicząca „Solidarności” w Teatrze Miejskim w Gdyni

We wtorek 5 czerwca odbyły się wybory uzupełniające w Komisji Zakładowej  nr 239 Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. Dokonano wyboru przewodniczącej, którą została kol. Iwona Walkusz. Uzupełniono także skład Zarządu Komisji Zakładowej, która obecnie składa się z trzech osób oprócz przewodniczącej, są nimi: Ewa Wojciechowska, Ewa Badziąg i Bożena Kulas.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę