GdańskZwiązek zawodowy to głos pracownika


I prawdopodobnie ten argument przemawia do pracowników, czego wymiarem jest wzrastające uzwiązkowienie tej młodej organizacji. Powstała ona w Meritum Banku zaledwie w styczniu 2015 roku. Tworzyło ją …

Firma to przede wszystkim ludzie


– Chcielibyśmy, aby nasz pracodawca zrozumiał, że firma to przede wszystkim ludzie i zaczął traktować pracowników nie jako cyferki w kosztach, ale tych, którzy pracują …

„Solidarność” to ty, to my


„Solidarność” to ty, to my W ilości siła – tam, gdzie ta maksyma realizowana jest jako jeden z głównych celów działań związkowych, widać pozytywne efekty. …

Pracownicy cywilni policji chcą godnej płacy


Niskie stawki wynagrodzeń, ale także ich duże rozwarstwienie, to jedne z najważniejszych problemów podejmowanych przez OM NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych Policji z siedzibą w Gdańsku. …

Związek zawodowy to demokracja dla dobra wszystkich


Związek zawodowy to demokracja dla dobra wszystkich  – Chcemy, aby w naszej organizacji związkowej była jak największa demokracja. Dlatego wszystkie ważne decyzje dotyczące pracowników podejmowane …