WZD Regionu Gdańskiego NSZZ”Solidarność”

W dniach od 17-18.06.2014r,odbyło się XIV Walne Zebranie Delegatów

Regionu Gdańskiego NSZZ”S” w sali BHP.Na nową kadencję 2014-2018

ponownie wybrany został Krzysztof Dośla.Członkami Zarządu Regionu Gdańskiego

z Oddziału Chojnice zostali wybrani:kol.Bogdan Tyloch(IV kadencja) oraz kol.Janusz Poniecki

z organizacji związkowej przy MZK Chojnice.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę