Wybory w organizacji związkowej

W dniu 7.03.2014r,odbyły się wybory w organizacji oddziałowej

NSZZ”S” w Fabryce Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A Oddział

Mostostal Chojnice.Nowo wybranym przewodniczącym  na kadencję

2014-2018 został kol. J. Wiśniewski. Gośćmi zebrania byli przewodniczący

RG Krzysztof Dośla,przewodniczący organizacji zakładowej „PIOMA”

S.A Jerzy Warzycha, którzy podziękowali odchodzącemu na emeryturę

kol. Stanisławowi Kowalikowi za wieloletnią pracę na rzecz Związku.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę