Wybory do Rad Osiedli w Chojnicach

W dniu 17.04.2015r,odbyły się wybory do Rad Samorządów Osiedlowych.

Przewodniczącym Zarządu Osiedla Nr.5 został wybrany kierownik Oddziału

Bogdan Tyloch (na III kadencję),członkami Zarządu zostali wybrani kol:

przew.org.Emerytów i Rencistów Stanisław Kowalik,przew.org.MZK Chojnice

Janusz Poniecki oraz członek komisji Emerytów i Rencistów Zdzisław Fryca.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę