Dzień Edukacji w Chojnicach

Jak co roku Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury w Chojnicach zorganizowała Solidarnościowy Dzień Edukacji.

Impreza odbyła się 18 października, ponieważ właściwy Dzień Edukacji Narodowej – 14 października – pracownicy oświaty zwykle świętują w gronie kolegów z pracy. Na zabawę przybyli związkowcy ze szkół znajdujących się w Chojnicach, Kamieniu Krajeńskim i Czarnym – zarówno aktywni zawodowo, jak i emeryci.

Na początku Maciej Werra, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury w Chojnicach przekazał zebranym życzenia wszelkiej pomyślności od całego Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku. Niestety, były to gorzkie życzenia z uwagi na obecną sytuację w oświacie. – Brak satysfakcjonujących podwyżek wynagrodzeń, niekorzystne zmiany w Karcie nauczyciela, jak wydłużenie awansu zawodowego, obligatoryjna ocena pracy, trudności związane z otrzymaniem urlopu zdrowotnego, niepłatne godziny „karciane”, płace nauczycieli stażystów oraz pracowników administracji i obsługi na granicy płacy minimalnej – to tylko niektóre z palących problemów. W tej i innych sprawach staramy się zabierać głos, a czasem wręcz krzyczeć, manifestować swoje niezadowolenie i wpływać na rozwiązania służące ludziom oświaty, uczniom – podkreślał.

Niemniej jednak Solidarnościowy Dzień Edukacji jak co roku stał się okazją do odprężenia i zabawy.

Martyna Werra

Download PDF
Powrót Drukuj stronę