Szefowie kół walczą na pierwszej linii

Maciej Werra, dotychczasowy przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury w Chojnicach, będzie pełnił tę funkcję przez kolejną kadencję. Oprócz niego w skład komisji weszło piętnaście osób.

oswiata-chojnice-wybory

- Mijająca kadencja w odczuciu wielu związkowców była trudna, można określić ją jako walczącą. Wielokrotnie jeździliśmy do Warszawy i Gdańska, by protestować przeciwko wprowadzeniu obowiązkowych bezpłatnych godzin i brakowi podwyżek. Drugi problem nie został rozwiązany również przez nowy rząd. Powstały dwa koła, ale trzy zniknęły wskutek likwidacji gimnazjów. Są też pozytywne zmiany – zauważam, że coraz częściej dyrektorami szkół zostają nasi członkowie lub osoby przychylne „Solidarności” – mówił przewodniczący podczas spotkania wyborczego, które odbyło się 22 marca.

Komisja spotyka się z wieloma dyrektorami – Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” zrzesza 28 placówek z bardzo różnymi organami prowadzącymi. Szkoły podlegają pod Starostwo Powiatowe w Chojnicach, Urząd Miejski w Chojnicach i Urząd Gminy w Chojnicach. Dodatkowo do organizacji należą placówki prowadzone przez Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim, Urząd Miasta i Gminy Czarne, a nawet przez Centrum Edukacji Artystycznej. To ostatnie jest reprezentowane przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Chojnicach. Oprócz oświatowych placówek organizacja obejmuje Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach. Dlatego w nazwie organizacji oprócz pracowników oświaty i wychowania są wymienieni również pracownicy kultury. Tak duże rozproszenie wymaga szczególnej sprawności organizacyjnej. – Chciałbym podziękować wszystkim członkom Komisji Międzyzakładowej za owocną współpracę, a zwłaszcza szefom kół za walkę na pierwszej linii frontu – podkreślał Maciej Werra.

Gośćmi spotkania wyborczego byli Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, oraz Bogdan Tyloch, kierownik Oddziału Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Chojnicach. Przewodniczący Książek zwrócił uwagę na problem niskich płac dotyczący nauczycieli, ale również pracowników administracji i obsługi szkół. – Nauczyciel stażysta zarabia mniej niż pracownik niejednego marketu, a w administracji i obsłudze następuje straszne spłaszczenie wynagrodzeń. Nie powinno być tak, że pani sprzątająca na początku pracy dostaje 2100 zł, a pod koniec aktywności zawodowej najwyżej 2225 zł – mówił.

Delegatem na Walny Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego również został Maciej Werra, a na Walny Zjazd Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego delegatami zostali: Maciej Werra, Krzysztof Bigus, Dariusz Kwiatkowski i Grażyna Szumska.

MarWer

Download PDF
Powrót Drukuj stronę