Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 7.11.2013.w Chojnicach

W dniu 7.11.2013r, odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Chojnicach

z udziałem przedstawiciela NSZZ”Solidarność” pana Bogdana Tylocha – przewodniczącego

PRZ. Główne tematy to:

- sytuacja społeczno-gospodarcza w powiecie chojnickim w ocenie przedstawicieli związków

zawodowych,

- informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie chojnickim na koniec września 2013r,

- informacja o wykorzystaniu środków  Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego

na rzecz zatrudnienia.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę