Pielgrzymka do Lichenia

W dniu 22.09.2013r, odbyła się pielgrzymka członków NSZZ”Solidarność”

Oddziału Chojnice do Lichenia.W trakcie pielgrzymki zwiedzano Sanktuarium

Matki Bożej Licheńskiej oraz odwiedzono miejsca objawień w lesie gręblińskim.

W związku ze zbliżającą się 29-rocznicą Śmierci Bł.Ks. Jerzego Popiełuszki

zapalono znicze pod Pomnikiem Ks.Jerzego.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę