Ostatnie posiedzenie ZRG NSZZ”S” w kadencji 2010-2014

W dniu 4.06.2014r, odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego

NSZZ”Solidarność” w kadencji 2010-2014r.

Pod pomnikiem pomordowanych stoczniowców,Przewodniczący ZRG NSZZ”S”

Krzysztof Dośla odczytał stanowisko dotyczące 25-lecia częściowo Wolnych

Wyborów do Sejmu. Podczas posiedzenia Zarządu wręczył podziękowania

członkom ZRG za zaangażowanie się i pracę na rzecz NSZZ”S” i jego członków

w kadencji 2010-2014.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę