5 pierwszych kroków

Krok 1

Jeżeli uważasz, że w Twoim zakładzie pracy jest potrzebny związek zawodowy, spotkaj się ze współpracownikami, porozmawiaj, może myślą podobnie. Zaproponuj założenie związku zawodowego. Wystarczą tylko trzy osoby, aby założyć podstawową organizację związkową, jednak – aby mieć uprawnienia organizacji zakładowej – musi ona liczyć co najmniej 10 członków będących pracownikami danego zakładu pracy. Wymóg ten jest regulowany art.251 ustawy o związkach zawodowych.

Krok 2

Jeżeli podjęliście decyzję o utworzeniu związku zawodowego, skontaktujcie się z Działem Organizowania i Rozwoju Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24 (pok.112 lub 105), tel.: 58 308 43 01, 58 308 44 54. Otrzymacie tutaj Państwo pełną informację dotyczącą utworzenia organizacji związkowej, jej uprawnień oraz komplet dokumentów potrzebnych do jej zarejestrowania.

Krok 3

Zorganizujcie zebranie założycielskie, najlepiej poza miejscem pracy (istnieje możliwość jego zorganizowania w siedzibie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”). Warto mieć wsparcie osoby znającej prawo związkowe, która wie, jak przeprowadzić zebranie wyborcze, przygotować niezbędne dokumenty, umie rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące działalności związkowej. Warto więc zaprosić przedstawiciela Działu Organizowania i Rozwoju, który pomoże Wam w poprowadzeniu zebrania. Jego termin i miejsce wybierzcie tak, aby wszyscy chętni mieli możliwość uczestniczenia.

Na zebraniu podejmujecie uchwałę ws. założenia Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” oraz wybieracie Tymczasową Komisję Zakładową, której od dnia wyboru przysługuje ochrona przez 6 miesięcy, nie więcej jednak niż trzem osobom imiennie wskazanym uchwałą. Uchwałę wraz z listą osób, które zadeklarowały przynależność do związku, oraz wnioskiem o zarejestrowanie organizacji związkowej należy dostarczyć do Działu Organizowania i Rozwoju Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Krok 4

Według zasad rejestracji określonych przez Zarząd Regionu, organizacja związkowa zostaje wpisana do rejestru podstawowych jednostek organizacyjnych związku, na mocy decyzji Prezydium Zarządu Regionu. Decyzja musi być podjęta w ciągu dwóch tygodni od czasu złożenia kompletu dokumentów. Tymczasowa Komisja Zakładowa działa do czasu wyboru statutowych władz organizacji związkowej. Wybory powinny być przeprowadzone w ciągu trzech miesięcy od chwili zarejestrowania się.

Krok 5

Teraz czas na działanie! Rozmawiajcie z pracownikami, zachęcajcie ich do wstąpienia do związku. Im więcej członków będzie liczyła organizacja związkowa, tym większa będzie Wasza skuteczność w zakładzie pracy.

Wstępując do NSZZ „Solidarność” zapewniacie sobie znaczący wpływ na swoje warunki pracy i płacy, fachową pomoc prawną, możliwość uczestnictwa w szkoleniach związkowych, a w razie utraty pracy możecie skorzystać z ofert związkowego Biura Pracy.