Strony www organizacji związkowych w Regionie Gdańskim NSZZ "Solidarność

Nazwa Sekcje branżowe Powiat Miejscowość Adres
Komisja Międzyzakładowa przy WSSE Gdańskm. GdańskGdańskGdańsk, ul. Dębinki 4
Portowa Straż Pożarna Florian sp. z o.o.m. GdańskGdańskMjr Sucharskiego 71
Uniwersytet GdańskiKrajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarnośćm. GdańskGdańskBażyńskiego 1 A
Muzeum Narodowe w GdańskuMiędzyregionalna Sekcja Muzeów Regionu Gdańskiego i Słupskiego; Regionalny Sekretariat Kultury i Środków Przekazum. GdańskGdańskul. Toruńska 1
Pracowników Oświaty i Wychowania w GdańskuRegionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiegom. GdańskGdańskPiramowicza 2
Pracowników Telekomunikacji Komisja Oddziałowa w GdańskuKrajowa Sekcja Pracowników Telekomunikacji NSZZ Solidarnośćm. GdańskGdańskDługa 22/27
Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Izby Celnej w Gdynim. GdyniaGdyniaul.Północna 9a
Pracowników Oświaty i Wychowania w GdyniRegionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiegom. GdyniaGdyniaPomorska 39
Marynarzy I RybakówKrajowa Sekcja Morskia Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarnośćm. GdyniaGdyniaŚląska 49a
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni sp. z o.o.brakm. GdyniaGdyniaWitomińska 29