16 listopada 2014 Wybory samorządowe

Masz głos! Wybieramy naszych radnych

wybory_2014

 

16 listopada 2014 r. idziemy do urn wyborczych, by wybrać naszych przedstawicieli do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Warto poświęcić swój czas, by zapoznać się z programami kandydatów i wybrać najlepszych. Sam akt wyborczy to tylko 15 minut. A decydujemy o tym, kto będzie miał wpływ na losy naszej lokalnej ojczyzny przez najbliższe cztery lata. Publikujemy sylwetki kandydatów – członków naszego Związku. Ich dotychczasowa aktywność gwarantuje, że głos na ludzi NSZZ „Solidarność” nie będzie głosem zmarnowanym. Kandydatów podzieliliśmy według okręgów wyborczych.

Jak skutecznie oddać głos

W wyborach samorządowych wyborcy w większości gmin otrzymają karty do głosowania z listami kandydatów poszczególnych komitetów wyborczych i będą mogli oddać cztery głosy. Pamiętajmy, naszego kandydata (jednego do poszczególnych organów samorządowych) wskazujemy przez postawienie znaku „X” w kratce przy jego nazwisku na karcie wyborczej. Wskazujemy po jednym (!) kandydacie w głosowaniu na radnych: gminy, powiatu i Sejmiku oraz jeden przy wyborze wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W miastach na prawach powiatu, jak Gdańsk, Gdynia, Sopot i Słupsk wyborcy otrzymają trzy karty do głosowania. Radny gminy jest w tym przypadku też radnym powiatu. Mieszkańcy miast na prawach powiatu będą wybierać radnych miasta, Sejmiku oraz prezydenta miasta.

Tegoroczne wybory w gminach będą się różnić od poprzednich. Po raz pierwszy wybory do rad gmin (oprócz miast na prawach powiatu) odbędą się w jednomandatowych okręgach wyborczych. Każda gmina jest podzielona na tyle okręgów wyborczych, ile mandatów jest do obsadzenia w radzie. Liczba mandatów zależy od liczby mieszkańców gminy. W każdym z okręgów jest do zdobycia jeden mandat. Miejsce w radzie otrzyma kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów w okręgu.

Do pozostałych rad w miastach na prawach powiatu, rad powiatów oraz do Sejmiku wybory są wielomandatowe i proporcjonalne. W jednym okręgu w mieście na prawach powiatu do podziału może być od 5 do 10 mandatów.

Pamiętajmy! Wyborca może oddać zawsze tylko jeden głos, niezależnie od przypadającej na okręg liczby mandatów. Także jeden głos przysługuje wyborcy w wyborach do Sejmiku. Mandaty są dzielone proporcjonalnie do liczby oddanych głosów między komitety, które przekroczyły 5-procentowy próg wyborczy (metoda d’Hondta). Mandaty trafiają do kandydatów z danej listy, którzy otrzymali najwięcej głosów na liście zwycięskiego komitetu.

(asg)