Andrzej Stepnowski

stepnowski-ulotka

Szanowni Państwo,

Kandyduję do Senatu RP z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym nr 65 obejmującym Gdańsk i Sopot.

Od początku kariery akademickiej związany jestem z Politechniką Gdańską, na której pełniłem wiele odpowiedzialnych funkcji: kierownika zakładu i utworzonej przez siebie katedry, prodziekana wydziału elektroniki, trzykrotnie członka Senatu uczelni, prorektora ds. nauki.

Utworzona przeze mnie szkoła naukowa ma znaczące dokonania w zakresie morskich systemów informacyjnych i geoinformatyki. Byłem ekspertem Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych FAO, wiceprezydentem Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego IEEE oraz profesorem wizytującym w USA, Kanadzie, Turcji i Indonezji.

Swoją wiedzę przeniosłem do gospodarki, tworząc firmę C-Map Poland – pioniera w sektorze geoinformatycznym, będącą oddziałem korporacji Boeing. Przyczyniłem się do powołania w Gdańsku Polskiej Agencji Kosmicznej POLSA.

W 1980 r. byłem współzałożycielem NSZZ „Solidarność” w Politechnice. Byłem współorganizatorem Klubu Dobrego Państwa w Politechnice i współinicjatorem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Gdańsku. Jestem aktywnym członkiem Komitetu Naukowego Konferencji Smoleńskiej i ekspertem Centrum Programowego PiS.

Jak rozumiem swoją misję?

Ciągle mocna jest w społeczeństwie potrzeba zmiany i nadzieja na zrealizowanie marzenia Sierpnia 1980 o wolnej i solidarnej Polsce. Moje wykształcenie, wiedza i doświadczenie przydadzą się Polsce. Chcę dołączyć się do dzieła reindustrializacji i odbudowy gospodarki morskiej.

Potrzebna jest zmiana priorytetów, stymulując powstawanie korporacyjnych przedsiębiorstw, które będą dopełniać łańcuch innowacji pomiędzy podmiotami naukowymi i małymi firmami. Duże firmy będą tworzyć – zgodnie z ich strategię rynkową – zaawansowane laboratoria i centra badawczo-rozwojowe współpracujące z uczelniami, a działania wymagające elastyczności będą realizowane przez mniejsze firmy. Taka symbioza będzie efektywna gospodarczo i naukowo.

Jako senator będę rzecznikiem pomorskich spraw oraz orędownikiem solidarnego i silnego Państwa.

Stawiam na nowoczesną edukację i budowę społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy.

www.andrzejstepnowski.pl

info@andrzejstepnowski.pl

Facebook: AndStepnowski

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość

Download PDF
Powrót Drukuj stronę