Pilny komunikat Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”

Senat przyjął Ustawę o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Teraz czekamy na podpis Prezydenta.

Czynimy starania aby akt podpisania ustawy odbył się w pałacu Prezydenckim z udziałem przedstawicieli NSZZ Solidarność.

O dalszych działaniach informować będziemy Koleżanki i Kolegów na bieżąco.

 

Maria Ochman

Przewodnicząca KSOZ NSZZ Solidarność

Download PDF
Powrót Drukuj stronę