Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Wynagrodzenia w sferze budżetowej, zatrudnianie obcokrajowców oraz nowelizacja wzoru deklaracji członkowskiej, to główne tematy posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, które odbyło się w dniach 19-20 czerwca br. w Zakopanem. Członkowie KK przyjęli stanowisko w sprawie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Komisja Krajowa „S” z niepokojem obserwuje narastające niezadowolenie z sytuacji płacowej i warunków pracy w „budżetówce”, powodowane głównie wieloletnią polityką ograniczania wzrostu wynagrodzeń. Zdaniem krajowych władz Związku wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej powinien dotyczyć wszystkich grup zawodowych, a nie jedynie wybranych. NSZZ „Solidarność” domaga się ustalenia średniorocznego wskaźnika wzrostu w tej sferze na 2019 rok na poziomie nie mniejszym niż 112 proc. w ujęciu nominalnym. Ponadto oczekuje ustalenia wzrostu minimalnej stawki godzinowej na 2019 rok na poziomie nie mniejszym niż 8,5 proc. Związkowcy zapowiadają akcję informacyjną, a w przypadku nie spełnienia postulatów „Solidarności” nie wykluczają rozpoczęcia akcji protestacyjnej. Trzecim głównym tematem posiedzenia Krajówki była kwestia zatrudniania obcokrajowców. Członkowie KK w stanowisku skierowanym do rządu RP domagają się zatrudniania cudzoziemców na tych samych warunkach, na których zatrudniani są polscy pracownicy. Chodzi o jednakowe standardy zatrudnienia dla wszystkich, a nie traktowania obywateli innych państw, jako taniej siły roboczej, która ma wypychać droższych, polskich pracowników z rynku. Ponadto Związkowcy zwracają uwagę na wzmocnienie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy. Chcą zwiększenia finansowania PIP w najbliższym roku budżetowym po to, aby mogła skutecznie kontrolować warunki zatrudnienia obcokrajowców.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę