Informacja Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność”

Sekcja Krajowa Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” informuje, że w dniu 24.04.2018 r. w Warszawie, w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”odbyło się Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Regionalnych Sekcji Ochrony Zdrowia, w którym uczestniczyła Dorota Walczak. Na spotkaniu omawiano sprawy nowelizacji ustawy o sposobie ustalenia minimalnego wynagrodzenia oraz sprawy wyborcze. Przewodnicząca Maria Ochman omówiła postęp prac nad ustawą o sposobie ustalenia minimalnego wynagrodzenia. Ustawa wkracza w fazę nowelizacji i weszła na ścieżkę legislacyjną. Nowelizacja polega na rozszerzeniu zakresu podmiotowego obejmującego pracowników działalności podstawowej oraz dodaje punkt 11 dotyczący wskaźnika dla tych pracowników. Omówiono również informacje dotyczące struktury zatrudnienia. Przedyskutowane otrzymane informacje w poszczególnych regionach i podmiotach. Pracownicy niemedyczni w tej ustawie nie są pominięci czy zapomniani. Mówi o tym paragraf 5 obecnej ustawy i należy go zastosować. Nowelizacja ma wejść od 1 lipca 2018 r. :Solidarność” Służby Zdrowia chce by objęła ona tych pracowników, którzy są umieszczeni w nowelizacji i o to muszą walczyć przewodniczący organizacji związkowych. „Solidarność” chce skróconego trybu konsultacji, chcąc uniknąć napięć (chodzi o 11 grupę). Współczynnik pracy dla tej grupy 0,53 jest nie do przyjęcia. Zebrani przewodniczący Regionalnych Sekcji Służby Zdrowia żywo dyskutowali na temat nowelizacji ustawy „podwyżkowej”. Nasze postulaty:

- objecie wszystkich pracowników

- żeby weszła jak najszybciej

- podnosimy wskaźnik dla grupy 11 do 0,56.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę