Skład Komisji Międzyzakładowej

W wyniku wyborów dnia 22 lutego 2018 r. w skład Komisji Międzyzakładowej weszli:

 1. Piotr Madej – Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej oraz przewodniczący Koła NSZZ „Solidarność” przy WSSE
 2. Ewa Nikodemczuk – zastępca przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej,
 3. Marek Ryba – zastępca przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej,
 4. Katarzyna Massalska – skarbnik i sekretarz Komisji Międzyzakładowej,
 5. Anna Schulc – członek prezydium Komisji Międzyzakładowej,
 6. Maciej Rafa– członek prezydium Komisji Międzyzakładowej,
 7. Anna Wilkowska – członek prezydium Komisji Międzyzakładowej,
 8. Agnieszka Cyrny– członek prezydium Komisji Międzyzakładowej
 9. Renata Bartelik – członek Komisji Międzyzakładowej,
 10. Katarzyna Czop – członek Komisji Międzyzakładowej,
 11. Janina Majewska – członek Komisji Międzyzakładowej,
 12. Henryk Wardzyński – członek Komisji Międzyzakładowej,
 13. Ewa Prus-Trębicka – członek Komisji Międzyzakładowej,
 14. Anna Zielińska – członek Komisji Międzyzakładowej,
 15. Maria Barbara Wenta – członek Komisji Międzyzakładowej,
 16. Anna Tukan – członek Komisji Międzyzakładowej,

 w skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 1. Hanna Raczyńska– przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Ewa Demska– członek Komisji Rewizyjnej,
 3. Jolanta Karolak – członek Komisji Rewizyjnej,
 4. Elżbieta Świątek-Marecka – członek Komisji Rewizyjnej
Download PDF
Powrót Drukuj stronę