WRDSWRDS: Trudna sytuacja nauczycieli


Kwestia zagrożenia cyberterroryzmem oraz płace w oświacie w kontekście podwyżek na rok 2018 zdominowały posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, które odbyło się 22 …

WRDS: Konsekwencje planowanych zmian w ustawie o wyższych uczelniach, SOR i lekarze rezydenci


Kolejne już dwudzieste posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego tym razem odbyło się w Sali Senatu na Politechnice Gdańskiej w dniu 22 lutego br. Podczas …

WRDS: Szkolnictwo specjalne i transport publiczny


25 stycznia br. odbyło się 19 posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. Obrady toczyły się w sali im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, na terenie …

 WRDS: drugi rok dialogu w nowej formule


Na ostatnim w tym roku posiedzeniu 19 grudnia br. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego spotkali się członkowie Wojewódzkiej rady Dialogu Społecznego by podsumować drugą roczną …

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Stan gospodarki w Pomorskiem


Gospodarka województwa pomorskiego, jej bariery rozwoju i wzrostu była głównym tematem w dyskusji podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 23 listopada w …

WRDS: Wszystko zależy od punktu widzenia


Funkcjonowanie placówek kultury w województwie pomorskim oraz i Informacja nt. realizacji polityki prorodzinnej 500+ w woj. pomorskim to główne tematy posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, …

Służba zdrowia pod lupą Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku


Stan służby zdrowia w województwie pomorskim, w tym funkcjonowanie szpitali oraz gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, był głównym tematem obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w …

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o poradnictwie zawodowym i systemie oświaty


Sprawy oświaty, w tym poradnictwo zawodowe i przygotowanie sieci szkół na Pomorzu do nowego ustroju szkolnego, zdominowały posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, które …

Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kwidzynie


Funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych – to główny temat wyjazdowego posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, które odbyło się 4 kwietnia w Kwidzynie. Spotkanie miało …

Gospodarka i środowisko – WRDS w Gdańsku


Wyjazdowe posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z tematyką danego posiedzenia Rady, stają się już tradycją. Zgodnie z tym …

 
  • Strona 1 z 2
  • 1
  • 2
  • >