WRDSWojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Stan gospodarki w Pomorskiem


Gospodarka województwa pomorskiego, jej bariery rozwoju i wzrostu była głównym tematem w dyskusji podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 23 listopada w …

WRDS: Wszystko zależy od punktu widzenia


Funkcjonowanie placówek kultury w województwie pomorskim oraz i Informacja nt. realizacji polityki prorodzinnej 500+ w woj. pomorskim to główne tematy posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, …

Służba zdrowia pod lupą Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku


Stan służby zdrowia w województwie pomorskim, w tym funkcjonowanie szpitali oraz gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, był głównym tematem obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w …

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o poradnictwie zawodowym i systemie oświaty


Sprawy oświaty, w tym poradnictwo zawodowe i przygotowanie sieci szkół na Pomorzu do nowego ustroju szkolnego, zdominowały posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, które …

Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kwidzynie


Funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych – to główny temat wyjazdowego posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, które odbyło się 4 kwietnia w Kwidzynie. Spotkanie miało …

Gospodarka i środowisko – WRDS w Gdańsku


Wyjazdowe posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z tematyką danego posiedzenia Rady, stają się już tradycją. Zgodnie z tym …

Komunikacja w regionie – WRDS w Gdyni


Dostępność komunikacyjna regionu – temu tematowi poświęcone było posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które miało miejsce 23 lutego w siedzibie spółki PKP Szybka Kolej …

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego


Dzisiaj (15 lutego) ma miejsce posiedzenie zespołów ds. gospodarczych o polityki społecznej na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Tematami posiedzenia będzie „Dostępność komunikacyjna Regionu” oraz rozwiązania …

WRDS: dialog społeczny znakiem rozpoznawczym demokracji


Czy nowa formuła dialogu społecznego, która ukonstytuowała się w postaci Rady Dialogu Społecznego i jej wojewódzkich odpowiedników, sprawdziła się? Jaki jest stan dialogu po atrofii …