Wizyta niemieckich nauczycieli – związkowców w gdańskiej Sekcji Oświaty. 27.10.2014.