Walne Zebranie Delegatów kadencja 2010-2014

1.                    Adamczyk Krzysztof Marynarzy i Rybaków
2.                    Adamski Dariusz Grupa Stoczni Gdynia SA
3.                    Albecki Marek KLOSE  Gościcińska Fabryka Mebli  sp. z o.o.
4.                    Andraszewicz Krzysztof Flextronics International Poland
5.                    Bakun-Czyżykowska Barbara Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Puckiej
6.                    Baranowski Adam Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja sp. z o.o.
7.                    Baranowski Brunon Stocznia Gdańska
8.                    Bela Daniel Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie
9.                    Block Jan PKP Intercity S.A. Zakład Północny w Gdyni
10.                Bogucki Andrzej ENERGA-OPERATOR SA oddział w Gdańsku
11.                Borakowska  Zofia Szpital Specjalistyczny w Wejherowie
12.                Bork Wojciech Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
13.                Brandt Ewa Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
14.                Brauer Bożena Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku
15.                Brzeska Zbigniew Wytwórnia Konstrukcji Stalowych MOSTOSTAL SA
16.                Cała Zenon PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.
17.                Cenacewicz Andrzej Grupa LOTOS S.A.
18.                Ceroń-Szmaglińska Ewa Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Kociewskiej
19.                Chmiel Małgorzata BOMI S.A. w Gdyni
20.                Chmielewski Dariusz Drobnica Portu Gdynia
21.                Ciecholiński Wacław Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana
22.                Cuber Jan Makro Cash and Carry Polska S.A.
23.                Czereda Rafał Pracowników Centrum Poczty Polskiej Oddział Rejonu w Gdyni
24.                Czerwiński Krzysztof Politechnika Gdańska
25.                Derwojed Janusz Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY  sp. z o.o.
26.                Deska Jarosław Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
27.                Dosz Eugeniusz Grupa LOTOS S.A.
28.                Dośla Krzysztof Marynarzy i Rybaków
29.                Drążek Jacek Pracowników Centrum Poczty Polskiej Oddział Regionalny w Gdańsku
30.                Drewa Jerzy Port Gdynia
31.                Dubicka Bożena ENERGA-OPERATOR SA oddział w Gdańsku
32.                Dunst Romuald Skanska S.A. nr 10 Gdańsk
33.                Dworakowski Janusz PZU Życie SA Oddział Gdańsk
34.                Dymnicki Krzysztof Przeds. Połowów, Przetwórstwa i Handlu DALMOR SA
35.                Dzierżyński Jacek Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku
36.                Dzikowska Halina Pomorski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
37.                Fedzio Halina Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
38.                Fiutowski Cezary Pracowników REAL GDAŃSK – GDYNIA
39.                Florkowska Jolanta Nadmorskie Centrum Medyczne sp. z o.o.
40.                Fogiel Tomasz Teatr Muzyczny
41.                Fortuna Edward Stanisław Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
42.                Franek Kazimierz PKP CARGO S.A. Pomorski Zakład Spółki w Gdyni
43.                Gajewski Ryszard Elektrociepłownie Wybrzeże  SA
44.                Gałęzewski Roman Stocznia Gdańska
45.                Gawroński Stefan Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Oddział w Gdańsku
46.                Gąsecki Wojciech Port Gdański Eksploatacja  sp. z o.o.
47.                Gierszewski Piotr Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku
48.                Gordon Ireneusz Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
49.                Gradomski Przemysław Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
50.                Grodzicki Tomasz Pracowników Oświaty i Wychowania w  Redzie
51.                Gruszecka  Anna Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Adalberta
52.                Grzybiński Krzysztof MPWiK sp. z o.o.
53.                Guzikiewicz  Karol Stocznia Gdańska
54.                Gzowski Tadeusz Urząd Miejski w Gdańsku
55.                Hacia Zdzisława Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni
56.                Haza Zbigniew EATON TRUCK COMPONENTS sp. z o.o.
57.                Hetmański Waldemar Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. I. Gulgowskich we Wdzydzach
58.                Irla  Mirosław Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego sp. z o.o.
59.                Jabłonka Mieczysław PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakład Linii Kolejowych w Gdyni
60.                Jakonis Stanisław Pracowników Oświaty i Wychowania Lębork
61.                Jakubek  Ludwik Terenowa Komisja NSZZ „Solidarność” Emerytów i Rencistów  Powiatu Gdańskiego
62.                Jakubowski Zbigniew Destylarnia Sobieski S.A.
63.                Janeczko Mirosław KO NSZZ „Solidarność” Pracowników PZU S.A. Okręgu Gdańskiego Centrum Likwidacji Szkód S.A.
64.                Janzen  Andrzej Stocznia Remontowa Nauta SA
65.                Jaszczyński Waldemar Muzeum Zamkowe w Malborku
66.                Jeleniewska Jadwiga Stocznia Gdańska
67.                Jenda  Irena SP Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego
68.                Jezierski Zbigniew Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej Polski Cukier S.A. Oddział Cukrowni Malbork
69.                Józefowicz  Mirosława Marynarzy i Rybaków
70.                Jurczyszyn Adam Makro Cash and Carry Polska S.A.
71.                Jurczyszyn Sylwia SP ZOZ Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni
72.                Juszko Maria PGNiG S.A. w Warszawie Pomorski Oddział Obrotu  Gazem z siedzibą w Gdańsku
73.                Kalwasiński Sławomir Zakład Północny PKP Energetyka S.A.
74.                Kamieński Mirosław Stocznia Marynarki Wojennej S.A.
75.                Kamińska Barbara. Pracowników  Oświaty i Wychowania  Rejon Tczew
76.                Kamińska Jolanta Jeronimo Martin`s Dystrybucja S.A.
77.                Karczewski Maciej Dr Oetker Polska sp.z o.o.
78.                Karsznia Ryszard Przeds. Połowów i Usług Rybackich SZKUNER sp. z o.o.
79.                Kempa Agnieszka Pracowników Oświaty i Wychowania miasta i gminy  Pruszcz Gdański
80.                Kerlin Benedykt Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS sp. z o.o.
81.                Klawikowski Daniel Pomorska Komunikacja Samochodowa sp. z o.o.
82.                Klebba-Bednarczyk Agnieszka EKO DOLINA sp. z o.o. w Łężycach
83.                Klimkowski Andrzej Sp-nia Mieszkaniowa CHEŁM
84.                Kluk Włodzimierz Stocznia Gdańska
85.                Kmiecik Jolanta PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakład Linii Kolejowych w Gdyni
86.                Konwińska Józefa Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.
87.                Kończyk Monika Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni
88.                Korytowski Wojciech Pracowników Telekomunikacji
89.                Korzeniowski  Tomasz SAUR-NEPTUN GDAŃSK SA
90.                Kościk Andrzej Marynarzy i Rybaków
91.                Kotłowska Urszula PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
92.                Kotyński Stanisław Gdańskie Przeds. Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
93.                Kowalczyk Zbigniew Skanska S.A. nr 10 Gdańsk
94.                Kowalczyk-Juraszek  Dorota Pracowników Telekomunikacji
95.                Kowalewska-Minkiewicz Hanna Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku
96.                Kozicki Michał Pracowników  KK NSZZ „Solidarność”
97.                Koziczkowski Sławomir Destylarnia Sobieski S.A.
98.                Kozierkiewicz Cezary Pracowników Centrum Poczty Polskiej Oddział Regionalny w Gdańsku
99.                Krasowski Paweł Akademia Morska
100.            Kreft Piotr. PKP Intercity S.A. Zakład Północny w Gdyni
101.            Krefta Adam Gdańska Stocznia Remontowa im. Józefa Piłsudskiego SA
102.            Krefta Marzena Urząd Miasta Gdyni
103.            Krucień Edmund Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.
104.            Kumiszcza Marian Morskich Służb i Przedsiębiorstw Ratowniczych
105.            Kurr Leon Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni
106.            Kwiatkowski Mieczysław Stocznia Marynarki Wojennej S.A.
107.            Lemański Marcin Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego  PAN
108.            Lesiak Adam Port Gdynia
109.            Lipik Aneta Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
110.            Lipka  Bogusław Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersyteckie Centra Kliniczne
111.            Lis Ryszard Przeds. Usług Komunalnych „Starkom” sp. z o.o.
112.            Lisiecki  Leszek Gdańska Stocznia Remontowa im. Józefa Piłsudskiego SA
113.            Lorenz Marek Makro Cash and Carry Polska S.A.
114.            Łangowski Jacek KLOSE Czerska Fabryka Mebli sp. z o.o.
115.            Łapińska Ewa Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego
116.            Łuczak Andrzej Politechnika Gdańska
117.            Mackało Kazimierz Przeds. Połowów, Przetwórstwa i Handlu DALMOR SA
118.            Madej Mirosław Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersyteckie Centra Kliniczne
119.            Madej Piotr Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
120.            Majka Tadeusz Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza
121.            Makurat Franciszek Uniwersytet Gdański
122.            Maliszewska Barbara. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej O/Morski w Gdyni
123.            Maliszewski Henryk Stocznia Gdańska
124.            Mieczkowski Andrzej FEDERAL MOGUL BIMET SA
125.            Mierzwa Dariusz Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
126.            Milczewski Roman MPWiK sp. z o.o.
127.            Miotk Bogdan Gdańska Stocznia Remontowa im. Józefa Piłsudskiego SA
128.            Motycki Zbigniew Robotnicza Sp-nia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej
129.            Mruk Mirosław Zakład Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
130.            Nagórski Marek Biuro ZRGNSZZ „Solidarność”
131.            Netkowski Andrzej PKP CARGO S.A. Pomorski Zakład Spółki w Gdyni
132.            Niemcow Bogumiła ENERGA-OPERATOR SA oddział w Gdańsku
133.            Niżygorocki Piotr Elektrociepłownie Wybrzeże  SA
134.            Olszewska Alicja Pracowników  Oświaty i Wychowania  Rejon Tczew
135.            Olszewski Bogdan. Uniwersytet Gdański
136.            Orszulak Iwona BOMI S.A. w Gdyni
137.            Ostaszewski Wiesław „Polipol-Meble” sp. z o.o.
138.            Ożóg-Lewińska Anna Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku
139.            Panasiuk Zbigniew ENERGA-OPERATOR SA oddział w Gdańsku
140.            Peek Ryszard Pracowników Oświaty i Wychowania gm. Żukowo
141.            Pepliński Wiesław Międzygminne Przeds.  Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK sp. z o.o.
142.            Perkowski Wacław Przeds. Połowów, Przetwórstwa i Handlu DALMOR SA
143.            Pępek  Andrzej Uniwersytet Gdański
144.            Piórek Mirosław Gdańska Stocznia Remontowa im. Józefa Piłsudskiego SA
145.            Pipczyński Ryszard PKP Intercity S.A. Zakład Północny w Gdyni
146.            Piskorski Damian Urząd Miejski w Tczewie
147.            Polichnowski Wojciech Port Północny sp. z o.o.
148.            Połom Mariusz Port Gdynia
149.            Pomorski Sławomir Flextronics International Poland
150.            Prętki Jacek PKP CARGO S.A. Pomorski Zakład Spółki w Gdyni
151.            Prokopiuk Krzysztof Przeds. Wodociągów i Kanalizacji  w Gdyni sp. z o.o.
152.            Protasewicz Jerzy PKP CARGO S.A. Pomorski Zakład Spółki w Gdyni
153.            Przybysz Jarosław Przeds. Komunikacji Trolejbusowej  sp. z o.o.
154.            Pufelski Andrzej Zespół Opieki Zdrowotnej i Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
155.            Recław Krystyna Kolejowe Zakłady Usługowe sp. z o.o.
156.            Rogowska Teresa Elektrociepłownie Wybrzeże  SA
157.            Rokosz Robert Pracowników Straży Miejskiej
158.            Ruciński Jan Pracowników Centrum Poczty Polskiej Oddział Regionalny w Gdańsku
159.            Rutecki Mirosław Pracowników Oświaty i Wychowania gm. Żukowo
160.            Rybicki Jacek. Gdańska Stocznia Remontowa im. Józefa Piłsudskiego SA
161.            Rychert Mariusz Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni
162.            Rzeszutek Krzysztof Państwowa Opera Bałtycka
163.            Sajkowski Adam PKP CARGO S.A. Pomorski Zakład Spółki w Gdyni
164.            Sałek Barbara Przeds. Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  DEKOM sp. z o.o.
165.            Sengerski Marek Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS sp. z o.o.
166.            Serafin Anna. Pracowników  Oświaty i Wychowania  Rejon Tczew
167.            Sierpińska Joanna Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
168.            Siewruk Andrzej Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM sp. z o.o. Oddział w Gdańsku
169.            Sikorski Zbigniew Sp-nia Mleczarska POLMLEK-MAĆKOWY
170.            Skibicki Andrzej Pomorski Urząd Wojewódzki
171.            Skubek Teresa Sp-nia Inwalidów im. H. Derdowskiego
172.            Słończyński Florian Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
173.            Smagieł Ewa Pracowników Centrum Poczty Polskiej Oddział Regionalny w Gdańsku
174.            Smoliński Sławomir ZKM VEOLIA TRANSPORT TCZEW sp. z o.o.
175.            Smulski Roman Przeds. Robót Czerpalnych i Podwodnych Gdańsk sp. z o.o.
176.            Sobczyńska Teresa Komisja Terenowa Emerytów i Rencistów NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
177.            Stępień Andrzej.. Pracowników Poczty Polskiej S.A. Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Gdańsku
178.            Stępień Jacek Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa  im. Franciszka Stefczyka
179.            Stobińska Bogumiła Wojewódzki Zespół Reumatologiczny
180.            Suworow Andrzej Stocznia Marynarki Wojennej S.A.
181.            Szeliga Grzegorz Port Gdański Eksploatacja  sp. z o.o.
182.            Szmagliński Paweł Komisja Terenowa NSZZ „S” Powiatu Starogardzkiego przy Oddziale ZRG NSZZ „S”
183.            Szulc Teresa Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku
184.            Szulgo Celina Pracowników Oświaty i Wychowania w Wejherowie
185.            Szymańska-Żebracka Hanna Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
186.            Szymański Tadeusz Politechnika Gdańska
187.            Szymelfenig Tadeusz. Stocznia Marynarki Wojennej S.A.
188.            Śliwińska  Elżbieta Pracowników Oświaty i Wychowania w Sopocie
189.            Śniadek Barbara Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni
190.            Świeczkowski Leszek Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
191.            Świerszcz Roman Stocznia Gdańska
192.            Taranowska  Krystyna Pracowników Centrum Poczty Polskiej Oddział Regionalny w Gdańsku
193.            Treder Andrzej Remontowa Shipbuilding S.A.
194.            Treder Kazimierz Pracowników Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Usług Pocztowych w Gdyni
195.            Tyloch Bogdan Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni
196.            Tylski Grzegorz LOTOS Petrobaltic S.A.
197.            Urowski Grzegorz Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Kościerskiej
198.            Waldowski Kazimierz Port Gdynia
199.            Wasielewski Dariusz Prasa Bałtycka sp. z o.o.
200.            Wcisło Teresa Przeds. Połowów, Przetwórstwa i Handlu DALMOR SA
201.            Werra Maciej Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury w Chojnicach
202.            Węgiel Tomasz Pracowników i Funkcjonariuszy Izby Celnej
203.            Wiszniewski Wiktor Pomorskie Przeds. Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
204.            Wojewoda Andrzej Pomorskie Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika
205.            Wojtaszek Waldemar Drobnica Portu Gdynia
206.            Woroniecka Anna Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku
207.            Wysiecki Włodzimierz Stocznia Remontowa Nauta SA
208.            Zagórska Anna Zakłady Porcelany Stołowej  LUBIANA  SA
209.            Zakrzewski Stefan Gdańska Stocznia Remontowa im. Józefa Piłsudskiego SA
210.            Zawadzki Jerzy Pracowników Oświaty i Wychowania
211.            Zawiślak Bożena Gdańskie Przeds. Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
212.            Zbucki Ed`ward RADMOR SA
213.            Zielińska Elżbieta Pracowników PKO BP S.A.
214.            Zieliński Mirosław Gdańska Stocznia Remontowa im. Józefa Piłsudskiego SA
215.            Zielonka Bogusław Polimex Mostostal zakł ZREW Oddział Starogard
216.            Ziemer Jacek Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
217.            Żalikowska Krystyna. Pracowników PKO BP S.A.
218.            Żalikowski Jacek Okręgowe Przeds. Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
219.            Żmuda Krzysztof Remontowa Shipbuilding S.A.
220.            Żyła Beata Flextronics International Poland