Życzenia i podziękowania – Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego prosimy o przyjęcie podziękowań i przekazanie życzeń wszelkiej pomyślności z okazji Dnia Edukacji Narodowej – wszystkim Członkom i Sympatykom naszego Związku, wszystkim Osobom związanym z oświatą. Życzymy, aby złe prawo nie niszczyło polskiej szkoły, aby zawód nauczyciela cieszył się szacunkiem społecznym.

Niestety, nie możemy przemilczeć faktu, iż w tych dniach Rząd RP przesłał do zaopiniowania (termin opiniowania – jeden miesiąc – upływa 19 października br.) projekt zmian w ustawie Karta Nauczyciela. Planuje się między innymi radykalne obniżenie prawa do urlopów na poratowanie zdrowia, wypoczynkowych i to w czasie, gdy przesunięto wiek emerytalny do 67 roku życia.

Są i inne niepokojące propozycje zmian. Będziemy o tym informować, będziemy wyrażać swoje opinie, a czasami podejmować czynny sprzeciw. Apelujemy o solidarność zawodową i to ponad różnymi podziałami. Polska edukacja jest jedna.

Informujemy, że w tych dniach zamierzamy udać się do posłów i senatorów na Pomorzu, przekazać im nasze stanowisko. Chcemy pokazać, że polityka ma ludzką twarz, że w Parlamencie głosują konkretni ludzie, a szkoła nie znosi hipokryzji. Jesteśmy bowiem przeciwni sytuacji, gdy z jednej strony – szczególnie w Dniu Edukacji Narodowej – wypowiada się piękne życzenia, a jednocześnie szykuje się rozwiązania uderzające w godność i elementarną stabilizację zawodu nauczycielskiego.

W imieniu Prezydium Sekcji:

Wojciech Książek (przewodniczący),

Barbara Kamińska (zastępca przewodniczącego),

Hanna Minkiewicz (sekretarz),

Anna Kocik (skarbnik),

Bożena Brauer, Zdzisława Hacia, Marzena Korzeniewska, Elżbieta Śliwińska, Maciej Werra.

Życzenia w wersji do pobrania. PDF:…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę