Wybory w Związku
Wszystkie organizacje zakładowe i międzyzakładowe Regionu Gdańskiego proszone są o wypełnienie ankiet i przekazanie ich do Zarządu Regionu.
Tu można pobrać druk ankiety do wypełnienia

Informacje zawarte w ankiecie są niezbędne do określenia okręgów i kluczy wyborczych do wyborów związkowych na kadencję 2006–2010.
Informujemy, że wybory w organizacjach zakładowych należy przeprowadzić w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2006 r. W przypadku, gdy okoliczności zmuszą Państwa do rozważenia przeprowadzenia wyborów wcześniej, prosimy o kontakt z Regionalną Komisją Wyborczą, która, zgodnie z prawem, musi wyrazić na to zgodę.
Niezależnie od informacji na naszej stronie internetowej komisje zakładowe otrzymały pocztą druki ankiet z prośbą o odesłanie. Ankietę można także wysłać mailem: dzial.kontaktow@www.solidarnosc.gda.pl
Dziękujemy!

Zobacz także kalendarz wyborczy

Ściągnij Ordynację Wyborczą (pdf)
Wybory władz Związku na nową kadencję 2006-2010 odbywają się zgodnie z zasadami przyjętej 26 października 2005 r. przez Komisję Krajową ordynacji wyborczej NSZZ "Solidarność". 

 

Przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej
Zbigniew Kowalczyk

Dokumenty wyborcze do pobrania:

Warto zapoznać się z uchwałami Zarządu Regionu dotyczącymi wyborów w Związku…>>

1. Ankieta osobowa kandydata / członka władz związku (wypełniają osoby kandydujące do władz związkowych na szczeblu regionalnym i krajowym)

2. Porządek posiedzeń wyborczych w organizacjach zakładowych (prawidłowa kolejność zebrania)
3. Protokół komisji skrutacyjnej stwierdzający prawomocność posiedzenia wyborczego członków / delegatów
4. Protokół komisji skrutacyjnej z wyborów branżowych – przewodniczącego rady sekcji / sekretariatu /
członków rady sekcji / sekretariatu / Komisji Rewizyjnej Sekcji / Sekretariatu / delegatów na Kongres Regionalnego/Krajowego Sekretariatu / delegatów na WZD sekcji krajowej
5. Protokół komisji skrutacyjnej z wyborów: przewodniczącego komisji koła / członków komisji koła
6. Protokół komisji skrutacyjnej z wyborów przewodniczącego komisji zakładowej / międzyzakładowej / oddziałowej / zakładowej komisji koordynacyjnej / członków komisji zakładowej / międzyzakładowej / oddziałowej / zakładowej komisji Koordynacyjnej /
zakładowej / międzyzakładowej / oddziałowej / zakładowej koordynacyjnej komisji rewizyjnej
elektorów do wyboru delegatów na WZDR / delegatów na WZD sekcji
7. Uchwała Komisji Krajowej nr 65/2001 ws. ankiet osobowych kandydatów/członków władz Związku
8. Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na zakładowe / międzyzakładowe zebranie / koordynacyjne delegatów
9. Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionu

10. Dane dotyczące nowo wybranych władz organizacji związkowej na kadencję 2006 – 2010 – Ankieta

UWAGA: Wszystkie dokumenty w formacie MS Word *.doc

Download PDF
Powrót Drukuj stronę