Pismo do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych w woj. pomorskim

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

w województwie pomorskim

Szanowni Państwo,

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zwraca się o umożliwienie przedstawicielom NSZZ „Solidarność” zaprezentowania podczas posiedzenia rady pedagogicznej, ew. spotkania zespołów nauczycielskich – treści propozycji zmian w ustawie Karta Nauczyciela (projekt rządowy, przesłany do konsultacji 19 września br.). Dysponujemy prezentacją w programie Power Point. W przypadku braku Koła „S” w danej szkole, można się zwrócić do Komisji Międzyzakładowej działającej na danym terenie – ich wykaz w załączeniu. Zmiany te mogą mieć poważny wpływ na dalsze funkcjonowanie polskich szkół, status, pozycję i sytuację zawodową nauczycieli i dyrektorów.

Prawo do   przedstawienia informacji dotyczących warunków pracy i płacy gwarantuje m.in. Ustawa o związkach zawodowych, dlatego liczymy na zrozumienie podejmowanych przez nas działań w interesie całego środowiska oświatowego.

W imieniu Sekcji:

Wojciech Książek – Przewodniczący Sekcji

Barbara Kamińska – Zastępca Przewodniczącego Sekcji

Hanna Minkiewicz – Sekretarz Sekcji

 Do wiadomości:

- Kuratorium Oświaty w Gdańsku,

- Organy Prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

Pismo w wersji do pobrania. PDF:…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę