Ustawa budżetowa na rok 2014 – prosimy o opinie

Przedstawiamy otrzymaną od rządu wstępną prognozę wielkości makroekonomicznych przyjętych do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2014. Proszę o pilne przesyłanie uwag i propozycji do 21 maja 2013 r.

  • procentowego wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2014
  • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • zwiększenia wskaźnika waloryzacji rent i emerytur o procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym (ustawowo co najmniej 20%).

Powyższe propozycje są niezbędne do dalszych prac oraz próby wypracowania wspólnego stanowiska strony związkowej w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Prosimy o maile: Dział Polityki Społecznej dpsgda@solidarnosc.org.pl

Dokumenty:

Z poważaniem
Zbigniew Kruszyński
Członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę