Szkolenia w ramach projektu MAYDAY

MAYDAY
Model aktywnego wsparcia rozwoju pracowników i firm wobec zmian strukturalnych w gospodarce

 

Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje
Jeśli chcesz utrzymać zatrudnienie
Jeśli chcesz być konkurencyjny na rynku pracy

 

Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń:
1. Komputer dla każdego – pracownika i pracodawcy.
Szkolenia modułowe, składające się z sześciu części:
  Podstawy pracy z komputerem, czyli o czym każdy użytkownik komputera wiedzieć powinien
  System operacyjny Windows
  Opracowanie dokumentów za pomocą edytora tekstu Microsoft Office Word 2003
  Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office Excel
  Internet dla początkujących
  Posługiwanie się pocztą elektroniczną


W ramach szkolenia przewidziana jest możliwość indywidualnych konsultacji.


2. Komputerowe wspomaganie projektowania – CAD 2D (Autocad).
3. Wybrane zagadnienia z prawa pracy.
4. Administrowanie małymi sieciami komputerowymi, bezpieczeństwo sieci komputerowych.

 

DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH ZAPRASZAMY:
Kobiety i mężczyzn w wieku 45 lat i powyżej zatrudnionych w przedsiębiorstwach (preferowany sektor okrętowy) zagrożonych utratą pracy ze względu na: niewystarczające kwalifikacje, stan zdrowia, a także ze względu na reorganizację lub likwidację zakładu pracy.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych pierwszeństwo będą miały osoby powyżej 50 roku życia.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Możliwy jest zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

Szczegółowe informacje:
Biuro Projektu: ul. Wały Piastowskie 24,
80-855 Gdańsk pokój 105 (I piętro)
e-mail:
k.sak@www.solidarnosc.gda.pl
tel. (058) 308-44-54
www.equal-mayday.org.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę