Szkolenia dla społecznych inspektorów pracy – 2008/2009
Plan spotkań szkoleniowych społecznych inspektorów pracy Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” w roku szkoleniowym 2008 / 2009

Organizator i miejsce szkoleń - Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” , sala  Akwen, Gdańsk , ul. Wały Piastowskie 24. Szkolenia są bezpłatne.
UWAGA ZMIANA DNI SZKOLEŃ NA PIĄTKI (poprzednio czwartki)
  
L.p. Termin spotkania Godzina Temat szkolenia
1. 17.10.2008 r. 10.00 Państwowa Inspekcja Pracy. Uprawnienia i obowiązki Insp. Pracy w świetle ustawy o SIP 
2. 21.11.2008 r.     10.00 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
3. 19.12.2008 r. 10.00 Państwowa Inspekcja Pracy. Zmiany w prawie pracy.
4. 23.01.2009 r. 10.00 Wojewódzki Zakład Medycyny Pracy
5. 20.02.2009 r. 10.00 ZUS – renty i emerytury pracownicze
6. 20.03.2009 r. 10.00 Państwowa Inspekcja Pracy. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości podczas kontroli Inspektora PIP. 
7. 24.04.2009 r. 10.00 Światowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
8. 22.05.2009 r. 10.00  Państwowa Inspekcja Pracy. Wyniki kontroli w 2008 r.
9. 12.06.2009 r. 10.00 Podsumowanie roku szkoleniowego. Plan szkoleń na rok następny
SKARBNIKZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGONSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
Stefan Gawroński  
Download PDF
Powrót Drukuj stronę