Strona główna

wieklanoc1

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy,

Pracownicy placówek oświatowych.

 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych, pełnych niepowtarzalnej aury miłości i poświęcenia życzymy, aby dodały wszystkim sił i nadziei.

Niech te dni przyniosą nie tylko wytchnienie od codziennych obowiązków, ale i okazję do zadumy nad najgłębszą treścią tych Świąt – życiem, odrodzeniem i Zmartwychwstaniem.

 

W imieniu Prezydium Sekcji:

Wojciech Książek (Przewodniczący Sekcji Gdańskiej)

Barbara Kamińska (Zastępca Przewodniczącego Sekcji),

Hanna Minkiewicz (Sekretarz Sekcji), Anna Kocik (Skarbnik Sekcji),

Bożena Brauer (Gdańsk), Zdzisława Hacia (Gdynia),

Marzena Korzeniewska (Gdynia),

Elżbieta Śliwińska (Sopot), Maciej Werra (Chojnice),

 

 

Aktualności:

 

Stanowisko ws. finansowania podstawowego koszyka zadań oświatowych

Stanowisko ws. likwidacji i przekształceń szkół i przedszkoli


Komunikat z rozmów Sekcji i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego


Stanowisko ws. zasad rozdziału świadczeń z funduszu socjalnego w szkołach


Potrzeba obecności opiekunek dla dzieci najmłodszych w szkołach – List do MEN


Rozmowy z Pomorskim Urzędem Marszałkowskim – komunikat

Oferta pomocy przy reklamowaniu inicjatyw Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego

Emerytury – list Sekcji do władz „S”

Sześciolatki w szkole – opinia Sekcji Gdańskiej

Uwagi Sekcji Gdańskiej do ramowych planów nauczania – list do MEN

  

 

Zespół interwencyjny w Gdańsku ws. mobbingu

Uwaga: Członkowie „Solidarności” oświatowej w regionie gdański mogą korzystać z pomocy specjalnego Zespołu, który powołała „S” oświatowa w Gdańsku. Zjawisko to, niestety, czasami występuje także w szkołach. Zespół ma za sobą pierwsze udane interwencje w indywidualnych sprawach członków „S” (przypominamy, że zapisy na ten temat są już w Kodeksie Pracy).

Zgłaszać (wstępnie) występujące problemy należy za pośrednictwem przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej danej struktury „S” oświatowej na adres: 80-218 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Piramowicza 2 (k. „Conradinum”), tel/fax 341-65-25, 341-21-18, bozenabrauer@wp.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Polecamy uwadze stronę www.solidarnosc.pomorze.pl

 
Zespół ds. rozwiązywania problemów związanych z agresją i przemocą w szkole
Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego powołała zespół do rozwiązywania problemów związanych z agresją i przemocą w szkole zgłaszanych przez nauczycieli – członków związku. Zespół będzie stanowił wsparcie dla nauczyciela, jeżeli nie uzyska ona należytej pomocy w swojej placówce. W skład zespołu weszli (lista nie jest zamknięta):
1. Krystyna Kmiecik-Baran – psycholog, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego
2. Barbara Markiewicz – nauczyciel, sekretarz Sekcji
4. Aleksandra Radaszewska – pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie
6. Bogumił Soczyński – prawnik

7. Marzena Korzeniewska – pedagog ze Szkoły Podstawowej w Gdyni

8. Barbara Kamińska – pedagog z Tczewa, zastępca przewodniczącego Sekcji.

Problemy do rozpatrzenia można zgłaszać za pośrednictwem struktur „S” oświatowej lub korzystając z telefonu zaufania 0-58-305-71-72 – z gwarancją zachowania poufności w przypadku spraw zastrzeżonych. Mogą dzwonić nauczyciele, dyrektorzy, ale także rodzice i uczniowie, którzy chcą przekazać informacje o sytuacjach przemocy, agresji, prób ich złego tuszowania w szkołach. Już widać, że jego szczególną zaletą będzie gwarancja zachowania danych personalnych do naszej wiadomości własnej. Niestety, pokazuje to, że pracownicy oświaty – w tym także dyrektorzy – lękają się ujawniać ten obszar spraw. Będziemy starali się zmienić klimat i nastawienie urzędów  wobec tych problemów.
Jako podstawę dalszych działań przyjęliśmy zasadę „Zero tolerancji wobec przemocy”. Nie godzimy się na jakąkolwiek agresję słowną, a tym bardziej naruszanie nietykalności cielesnej, ze strony uczniów wobec pracowników oświaty i to w trakcie wykonywania przez nich czynności służbowych (oczywiście, ochrona dotyczy także uczniów). Zrobimy wszystko, aby nauczyciel, dyrektor, nie był sam w podejmowaniu ryzyka w rozwiązywaniu spraw wychowawczych, a tym bardziej w sytuacji naruszania jego godności osobistej. 

 

 

Zajęcia w szkołach. Książki  i płyty DVD (bezpłatnie)

„Solidarność” w regionie gdańskim oferuje przeprowadzenie zajęć dla grup młodzieży (w szkołach lub w siedzibie „S” w Gdańsku – np. w trakcie odwiedzin Placu Solidarności, czy wystawy „Drogi do wolności”, która znajduje się w podziemiach budynku „S”) na temat:

Jak znaleźć się na rynku pracy?, co powinna zawierać umowa o pracę, jakie uprawnienia pracownicze przewiduje Kodeks Pracy, itd. – zagadnienia te są przedstawiane zgodnie z zawartością podstawy programowej dla przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” oraz „Wiedzy o społeczeństwie”.

Wychowawczo-patriotyczny: poznanie faktów z najnowszej historii Polski: Grudzień 1970 roku, Sierpień 1980, z okresu stanu wojennego, strajków z 1988 roku.

Spotkania prowadzą osoby przygotowane do prowadzenia zajęć (w tym uczestnicy strajków, osoby internowane), uczniowie otrzymują materiały informacyjne.

Poza tym Zarząd Regionu Gdańskiego ufundował dla szkół w województwie pomorskim także dwie publikacje (wraz z płytami DVD – młodzież, z uwagi na Internet, TV, jest coraz bardziej przyzwyczajana do odbioru obrazów):

a. „Droga do wolności Polski i Europy” (publikacja zawiera pytania dla uczniów, konspekty lekcji i programy zajęć na temat najnowszej historii),

b. „Dwa Grudnie” (to relacja o wydarzeniach na wybrzeżu z Grudnia 1970 i 1981 roku. Płytę DVD można odtwarzać jako lekcję – zawiera dokumenty, fotografie z tamtych tragicznych wydarzeń),

Całość oferty jest BEZPŁATNA. Zainteresowanych dyrektorów, nauczycieli, prosimy o zamawianie za pośrednictwem struktur „S” oświatowych.

 

Szkolenia, awans zawodowy

Sprawą niezwykle ważną dla Sekcji jest oferta szkoleniowa (z zarządzania oświatą, z podstaw prawa związkowo-oświatowego, terapii pedagogicznej, dla przewodniczących kół „S” w szkołach, skarbników, przygotowujących do negocjacji regulaminów wynagrodzeń, itd.). Staramy się o to, aby zajęcia odbywały się na odpowiednim poziomie i były stosunkowo niedrogie. W „S” szkolenia organizuje m. in.:

- Instytut Doskonalenia Nauczycieli Solidarność, Filia nr 3 w Gdańsku. Więcej na stronie: www.idn.gda.pl 

- Dział Szkoleń Zarządu Regionu Gd. NSZZ „Solidarność”. 

Poza tym w Sekcji bezpłatnych porad dla członków „S”  ws. awansu zawodowego nauczycieli udziela ekspert Elżbieta Śliwińska. W siedzibie „S” comiesięcznie odbywają się spotkania dla Społecznych Inspektorów Pracy na temat najnowszych regulacji prawnych (organizuje się też – atrakcyjne cenowo – szkolenia podstawowe dla tzw. SIP-owców).

 

Stypendia dla uczniów

„Solidarność” w regionie gdańskim przyznaje od ośmiu lat stypendia – szczególnie dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Na stronie internetowej Zarządu Regionu Gdańskiego: www.solidarnosc.gda.pl (lub w siedzibach KZ/KM) można poznać regulamin, ankietę, informacje o stypendystach (przyznano ponad 300 stypendiów), darczyńcach. W skład Kapituły Funduszu wchodzą: Krystyna Bojahr, Stefan Gawroński, Wojciech Książek – przewodniczący). Serdecznie dziękujemy darczyńcom oraz wychowawcom, pedagogom, dyrektorom, którzy podpisują wnioski zainteresowanych uczniów. Wnioski składa się do 31 lipca danego roku.

 

 

Złote i Srebrne Odznaki SK

Na stronie internetowej Sekcji (patrz, podstrona: ODZNACZENIA), znajduje się wykaz osób z regionu gdańskiego, które do tej pory zostały wyróżnione Złotymi lub Srebrnymi Odznakami, jakie przyznaje Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

 

Praca sezonowa – pomoc uczniom i studentom

Informujemy, że Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” – wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy – podjął działania na rzecz zapewnienia odpowiednich warunków zatrudnienia osobom podejmującym pracę sezonową. Dotyczy to m. in. uczniów (często tzw. pracowników młodocianych) i studentów, którzy podejmują zatrudnienie czasami praktycznie bez żadnych umów i gwarancji prawnych (tzw. praca na czarno). Ich efektem jest wydanie specjalnej ulotki informującej z jednej strony o podstawowych działaniach, o jakie trzeba zabiegać podejmując pracę, z drugiej, oferując pewne możliwości ochrony prawnej (w biurze prawnym ZR (okazując aktualną legitymację szkolną lub studencką). Ulotka i prośba o współpracę została także wysłana do samorządów w gminach i powiatach nadmorskich (szablon w programie „pdf” znajduje się na str. www.solidarnosc.gda.pl ). Prosimy o rozszerzanie akcji informacyjnej. Nie może być tak, że nasi uczniowie są wykorzystywani (czas pracy, warunki noclegu), czy nie otrzymują ustalonego wynagrodzenia,

 

Biuro Prawne

 

Przypominamy, że „Solidarność” Regionu Gdańskiego zatrudnia prawników, którzy udzielają porad wyłącznie członkom Związku NSZZ „Solidarność” z aktualną legitymacją związkową (można je otrzymać lub uaktualnić w swoich organizacjach związkowych). Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, czy prawnik będzie obecny (uczestniczą  w sprawach sądowych) – tel. 308-42-74 (sprawy ogólnopracownicze), zaś do mecenasa B. Soczyńskiego, który dyżuruje także w siedzibach „S” oświatowej w Gdańsku i w Gdyni – za pośrednictwem Sekcji: 305-71-72 (sprawy oświatowe).

 

 

 

Biuro Prawne

Przypominamy, że „Solidarność” Regionu Gdańskiego zatrudnia prawników, którzy udzielają porad wyłącznie członkom Związku NSZZ „Solidarność” z aktualną legitymacją związkową (można je otrzymać lub uaktualnić w swoich organizacjach związkowych). Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, czy prawnik będzie obecny (uczestniczą  w sprawach sądowych) – tel. 308-42-74 (sprawy ogólnopracownicze), zaś do mecenasa B. Soczyńskiego, który dyżuruje także w siedzibach „S” oświatowej w Gdańsku i w Gdyni – za pośrednictwem Sekcji: 305-71-72 (sprawy oświatowe).

 

 

 

poniedziałek

Wtorek

Środa

czwartek

piątek

koordynator działu

dr Waldemar Uziak

12 –16

-

8 – 16

11-16

radca prawny

Iwona

Jarosz- Lipkowska

8 – 10

8 – 16

9 – 16

radca prawny

Joanna

Kobus-Michalewska

8.30 – 11.00

11 – 17

Oddział Gdynia

8.30 –16

radca prawny

Tomasz Wiecki

8-15

9 – 13

-

10 – 16

doradca prawny

Maria Szwajkiewicz

9 – 15

9 – 15

9 – 15

11-16
Oddział Gdynia

9 – 15

doradca prawny

Łukasz Sulej

9 – 16

9 – 16

9 – 16

9 – 16

-

radca prawny

Bogumił Soczyński

(sprawy oświatowe)

Raz w miesiącu w Gdyni

13 – 15

Sekcja Oświaty

13-15

Sekcja Oświaty

14 – 16

KM Gdańsk

 


 

 

Dyżury członków Prezydium Sekcji :

 

 

Wojciech Książek (przewodniczący): poniedziałek, wtorek, środa, czwartek :  10  – 14,

Barbara Kamińska(wiceprzewodnicząca): wtorki: 10 – 15,

Krystyna Bojahr (wiceprzewodnicząca): wtorki: 10 – 15 lub piątki: 10 – 14,

Barbara Markiewicz (sekretarz): wtorki: 13 – 15,  piątki: 12 – 14,

Bożena Brauer, Zdzisława Hacia, Elżbieta Śliwińska, – w dniu zebrań w Sekcji,

Biuro Sekcji czynne codziennie w godz. 9 – 16 ( sekretariat – p. Krystyna Chojnowska),

Uwaga: Informacja o działaniach Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ”Solidarność” na forum międzynarodowym (m. in. badania na temat stresu w pracy nauczycieli) znajduje się na stronie: www.solidarnosc.org.pl/oswiata.

 

Przystąp do nas!

Nauczycielu! Pracowniku administracji i obsługi szkolnej,

Zachęcamy do wstępowania do NSZZ „Solidarność”. Wiele jest bowiem problemów – także w oświacie – które wspólnie łatwiej nam będzie rozwiązać. Można skorzystać z pomocy prawników, osób przygotowanych do negocjacji, pomocy w awansie zawodowym, do obrony ludzi krzywdzonych, poddawanych mobbingowi, zagrożonych utratą pracy. Deklaracje członkowskie można otrzymać w siedzibach komisji zakładowych (ich wykaz podajemy, można też docelowo założyć nową) lub w Sekcji w Gdańsku.

 

 

Uwaga: Szkoły, osoby, które chcą na bieżąco otrzymywać informacje z Sekcji – prosimy o zgłoszenie swego adresu emailowego (wraz z podaniem nadawcy) na adres: oswiata@www.solidarnosc.gda.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    Na ten sam adres emailowy (adres pocztowy, nr faksu jest podany na stronie tytułowej) można przesyłać uwagi, propozycje dotyczące szeroko rozumianych spraw oświatowych (w razie takiego zastrzeżenia – gwarantujemy poufność). 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę