Spotkania społecznych zakładowych inspektorów pracy

Plan spotkań szkoleniowych Społecznych Inspektorów Pracy Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
w roku szkoleniowym 2006/2007

Organizator i miejsce szkoleń – Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, sala  Akwen
Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24

 

L.p. Termin spotkania Godzina Temat szkolenia
1. 26.10.2006 r. 10.00 Państwowa Inspekcja Pracy.Młodzi Pracownicy – bezpieczny start w pracy.Przeciwdziałanie stresowi w pracy.
2. 16.11.2006 r. 10.00 Państwowa Inspekcja Pracy. Zmiany w prawie pracy.
3. 14.12.2006 r. 10.00 Rady Pracowników (Ustawa o informowaniu pracowników  i przeprowadzaniu z nimi konsultacji)
4. 18.01.2007 r. 10.00 Mobbing w pracy
5. 15.02.2007 r. 10.00 ZUS – renty i emerytury pracownicze
6. 15.03.2007 r. 10.00 Państwowa Inspekcja Pracy – wyniki kontroli w 2006 r.
7. 26.04.2007 r. 10.00 Światowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
8. 17.05.2007 r. 10.00 Prokurator i Sędzia Sądu Pracy – sprawy pracownicze
9. 14.06.2007 r. 10.00 Podsumowanie roku szkoleniowego. Plan szkoleń na rok następny


SKARBNIKZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Stefan Gawroński  

Download PDF
Powrót Drukuj stronę