Reklama
Reklamuj się na łamach „Magazynu Solidarność”!

 

Cennik reklam
Reklama na stronach czarno-białych:
 1 moduł 80 zł 
Cała strona – 30 modułów (taniej niż pojedyncze moduły!) 1500 zł

Reklama na stronach kolorowych (CMYK):
 50% drożej

Bonifikaty:
taniej za kilkakrotne umieszczenie reklamy:
 za dwukrotne 5%
 za trzykrotne 10%
 za czterokrotne i więcej 15%
 
Ogłoszenia drobne
 cena za jedno słowo 1 zł
 ogłoszenia w ramce 50% drożej
 bonifikaty jak dla reklam wymiarowych

1 moduł to 45×49,5 mm, cała strona to 297×225 mm.
 
Zamieszczenie reklamy lub ogłoszenia w „Magazynie Solidarność” daje pewność, że informacja o danym produkcie lub Państwa firmie trafi do kilkudziesięciu tysięcy naszych czytelników. 
Co miesiąc „Magazyn Solidarność”, trafia do ponad 30 tys. czytelników (nakład 10 tys. egz.). Około 5 tys. egzemplarzy rozprowadzana jest za pośrednictwem poczty, pozostała część poprzez struktury Związku, które prenumerują pismo. 
Liczba reklam w piśmie jest ograniczona, stąd pewność, że Państwa reklama nie zginie w natłoku innych. Również ceny są konkurencyjne. Oferujemy również umieszczanie Państwa reklamy (banerów reklamowych) na naszej stronie internetowej. 
Zapraszamy do współpracy.

Prosimy o kontakt z naszą redakcją: e-mail magazyn.solidarnosc@www.solidarnosc.gda.pl lub telefonicznie: 058 301-71-21, 058 308-42-72 lub 0501 121 096

Download PDF
Powrót Drukuj stronę