Projekty UE – Kre’Actor
Projekt Leonardo da Vinci – Network of Cre’Actors
Młodzi przedsiębiorcy

 

Czy możliwe jest, by młoda osoba bez wykształcenia i doświadczenia zawodowego założyła i prowadziła z powodzeniem własną firmę? Tak, dzięki pomocy NETWORK OF CRE`ACTORS, międzynarodowego programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Młodzież z problemami
Projekt ma na celu aktywację młodych ludzi, których dotknęły różnorodne problemy (np. niepowodzenia w szkole, załamanie psychiczne, wykluczenie społeczne). Kierowany jest do osób, które nie ukończyły 25 lat, posiadają status bezrobotnych i mają wykształcenie średnie bądź podstawowe. Projekt ma wyzwolić w młodzieży ducha przedsiębiorczości, skłonić ich do działania i wyrobić w nich poczucie odpowiedzialności. Międzynarodowe doświadczenia wskazują, że niektórym młodym ludziom udaje się to osiągnąć. Konieczna jest do tego jednak pomoc ze strony profesjonalistów. Będzie realizowany przez trzy lata w pięciu krajach: w Polsce, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii oraz we Włoszech. Założeniem jest, by do końca 2007 r. w tych krajach powstało przynajmniej dziesięć nowych firm. W Polsce wytypowanych zostanie co najmniej czterech kandydatów, chcących założyć swoje przedsiębiorstwa. Jak wskazują doświadczenia, najczęściej połowie z nich to się udaje.

 

Oczekiwane rezultaty
Efektem działań będzie więc powstanie nowych firm. Młodym przedsiębiorcom towarzyszyć będą w trakcie procesu tworzenia firmy zespoły profesjonalistów, złożone ze szkoleniowców i pracodawców.
Oczekiwanym rezultatem projektu będzie również stworzenie i animacja sieci profesjonalistów – działaczy ze sfery politycznej, socjalnej i gospodarczej, w każdym kraju partnerskim. Zostanie także opracowana struktura metodologii pilotażowej dla trenerów i konsultantów. Każde z państw, uwzględniając stosowany w danym kraju system szkoleń, ma zaproponować nowe pomysły związane z tworzeniem nowych przedsiębiorstw.
Kolejnym efektem procesu ma być stworzenie strony internetowej, która zawierać będzie historie poszczególnych etapów tworzenia firmy i moduły szkoleniowe. Pozwoli to na stworzenie międzynarodowej metodologii działań.

 

Realizacja projektu
W pierwszej fazie projektu konieczne jest przeprowadzenie analizy stanu istniejącego dotyczącego wspierania przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. W tym celu przeprowadzane są badania ankietowe m. in. wśród: 10 instytucji szkoleniowych, 10 organizacji związkowych, 10 instytucji rynku pracy, 10 instytucji wspierających przedsiębiorczość, 10 instytucji finansowych oraz organów władzy publicznej, działających w obszarze przedsiębiorczości.
Lista, która powstanie w każdym z krajów, pozwoli określić warunki potrzebne do stworzenia sieci krajowych profesjonalistów.
Kolejnym działaniem będzie stworzenie schematu pomocy młodym ludziom, biorącym udział w projekcie. Partnerzy projektu staną się krajowymi koordynatorami prowadzącymi działania polegające na prowadzeniu sieci. Opracowywać będą także wspólną metodologię pomocy przy tworzeniu firm dla grupy docelowej oraz prowadzić monitoring realizowanych działań.
W następnej fazie określona zostanie wspólna metodologia działania przed i po założeniu firmy. Oparta zostanie ona na doświadczeniach poszczególnych państw i opublikowana na stronie internetowej.
Końcowa faza projektu poświęcona będzie opracowaniu ostatecznej metodologii oraz rozpowszechnianiu i publikacji rezultatów działań.

Partnerzy
Projekt realizowany jest w ramach programu unijnego Leonardo da Vinci. Jego wnioskodawcą i koordynatorem jest francuska instytucja naukowo-badawcza  MEDEF Franche Comte, a partnerami są organizacje pracodawców, związki zawodowe, instytucje szkoleniowe i firmy z państw biorących w nim udział.
W projekcie uczestniczy wielu partnerów, a wśród nich m.in.:

 

 • ZRG NSZZ „Solidarność”
 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa z Gdańska
 • MEDIADVANCE we Francji – przedsiębiorstwo o profilu informatycznym, które zajmie się tworzeniem strony internetowej
 • FO, CGT, CFTC, CFDT, CGC – związki zawodowe z Francji
 • BFZ w Niemczech – regionalna organizacja szkoleniowa
 • TECA Iniciativas w Hiszpanii
 • Związki zawodowe z Hiszpanii
 • Instituto Maschile A. Giuseppe we Włoszech
 • SOL (Swiss Occidental Leonardo) ze Szwajcarii

  Projekt wspiera również kilka organizacji europejskich: Aegeon Ltd. – instytucja specjalizująca się w pomocy przy tworzeniu firm w Grecji, Obiettivo Lavoro – agencja pracy czasowej, zajmująca się problemem wykluczenia na rynku pracy we Włoszech, Fundacion Lavora – organizacja zajmująca się problemami zatrudnienia na poziomie lokalnym i walką z wykluczeniem w Hiszpanii, FUNDESCOP – agencja rozwoju w Hiszpanii.
  Olga Zielińska
 

 

 • Zarząd Regionu Gdańskiego poszukuje dwóch osób chętnych do udziału w projekcie. Jeśli nie ukończyłeś 25 roku życia, posiadasz statut bezrobotnego i masz wykształcenie średnie bądź podstawowe skontaktuj się z nami, tel. 308 43 37.
Download PDF
Powrót Drukuj stronę