Prośba o opinie: ubezpieczenia społeczne

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ewentualnych uwag do projektu autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (przedstawiciel wnioskodawców: Paweł Szałamacha).

Opinie proszę przekazywać do dnia 19 lipca 2013 roku do Sekretariatu Prezydium KK na nazwisko Zbigniew Kruszyński oraz dodatkowo w formie elektronicznej ( na adres e – mail:  dpsgda@solidarnosc.org.pl ).

Z dokumentem można zapoznać się tutaj…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę