Porządek posiedzenia ZRG NSZZ „Solidarność” – 1.10.2012 r.

Gdańsk  1.10.2012 r.

Porządek obrad ZRG NSZZ „Solidarność”

w dniu 1.10.2012 r.

(projekt)

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Omówienie „Strategii rozwoju województwa pomorskiego na lata 2014-2020”
  3. Omówienie przygotowanych na KZD propozycji zmian w Statucie NSZZ ‘Solidarność”
  4. Uchwała ZRG ws. organizacji corocznego spotkania przedstawicieli organizacji zakładowych w kinie Neptun (25.01.2013 r.)
  5. Informacje:

- szkolenia związkowe

- projekty europejskie

- manifestacja w Warszawie w dn. 29.09.2012 r.

- przekazanie przez organizację międzyzakładową Stoczni Gdańskiej NSZZ „Solidarność” na rzecz Funduszu Stypendialnego piłki z autografami M. Platiniego i Z. Bońka

- z zakładów pracy

6. Wolne wnioski.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę