Porządek plenum organizacji zakładowych Gdańska i Sopotu w dn.22.05.2013 r.

 

                                                          Gdańsk  22.05.2013 r.

Porządek plenum organizacji zakładowych

Gdańska i Sopotu w dniu 22 maja 2013 r.

(projekt)

1.     Przyjęcie porządku obrad

2.     Informacja z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Kołobrzegu w dniach 7-8 maja 2013 r.

3.     Informacja z posiedzenia ZRG NSZZ „Solidarność” w dn. 6.05.2013 r.

4.     Referendum wewnątrzzwiązkowe

5.     Informacja z zakładów pracy

6.     Informacje:

- dział szkoleń

- programy unijne

 Wolne wnioski.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę