Pomnik Anny Walentynowicz

                 Apel do Członków NSZZ Solidarność

Stowarzyszenie Godność, zrzeszające na Wybrzeżu byłych działaczy NSZZ Solidarność i więźniów politycznych z lat 1980-89, podjęło inicjatywę budowy pomnika Anny Walentynowicz – współzałożycielki NSZZ Solidarność.

Kim była i jakie ma zasługi Anna Walentynowicz, wiemy chyba wszyscy!

10 kwietnia br. mija 5. rocznica Jej tragicznej śmierci w katastrofie pod Smoleńskiem. Nasze Stowarzyszenie uznało, że Anna Walentynowicz zasłużyła na pomnik w Gdańsku, który będzie przypominał o jej zasługach dla  Solidarności i odzyskania niepodległości Polski.

Najlepszym miejscem usytuowania pomnika jest skwer przy ulicy Grunwaldzkiej we Wrzeszczu, w pobliżu domu, w którym mieszkała.

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność wystąpił na początku ubiegłego roku do Rady Miasta Gdańska o nadanie temu skwerowi imienia Anny Walentynowicz. Taką uchwałę Rada Miasta podjęła w kwietniu  2014 r.

Naszą inicjatywę omówiliśmy z Prezydentem Gdańska Panem Pawłem Adamowiczem, który zadeklarował, że Miasto pokryje koszty projektu i zagospodarowania terenu wokół pomnika.

W porozumieniu z Januszem Walentynowiczem – synem Anny zaproponowaliśmy rzeźbiarzowi Stanisławowi Milewskiemu (który rzeźbił postać Jana Pawła II  pomnika w Parku Reagana) aby wykonał rzeźbę postaci Anny Walentynowicz oraz zaprojektował usytuowanie pomnika i inne jego elementy, np. napisy (w załączeniu wstępna wizualizacja pomnika).

Obecnie podjęliśmy inicjatywę przeprowadzenia zbiórki publicznej na budowę  pomnika, wśród dawnych i obecnych członków Solidarności.

Projekt pomnika przedstawimy w najbliższym czasie do oceny władzom Miasta. Pomnik, który zostanie odlany z brązu w kwietniu br. (koszt pomnika wyniesie ok. 90 tys. zł.) zamierzamy – zgodnie z życzeniem rodziny – odsłonić 15 sierpnia br., tj w rocznicę urodzin Anny Walentynowicz.

Zwracamy się  do byłych i obecnych członków NSZZ Solidarność o poparcie materialne naszej inicjatywy. Do Zarządów Regionu i Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność apelujemy o poparcie i rozpropagowanie idei budowy pomnika za pomocą prasy związkowej oraz stron internetowych, a także o przeprowadzenie ewentualnych zbiórek w wśród Członków Związku.

Budowa pomnika i jego odsłonięcie 15 sierpnia, w rocznicę urodzin Anny Walentynowicz będzie godnym uhonorowaniem jednej z najbardziej prawych, ideowych i szlachetnych osób, z grona działaczy Solidarności. Będzie także ważnym wkładem członków Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność w obchody 35. rocznicy podpisania Porozumień Gdańskich.

Konto budowy pomnika:   PKO Bank Polski SA

Nr 95 1440 1387 0000 0000 1733 6797 (z dopiskiem: Pomnik Anny Walentynowicz)

      Gdańsk, dnia 4 lutego 2015 r.             Zarząd Stowarzyszenia Godność

Download PDF
Powrót Drukuj stronę