Państwowa Inspekcja Pracy
 

Wybrane przepisy i materiały pomocnicze

Do Państwa dyspozycji Państwowa Inspekcja Pracy oddaje płytę, którą z kolei my udostępniamy na naszej witrynie internetowej, z wybranymi przepisami z zakresu prawa, bezpieczeństwa i higieny pracy. Przygotowany przez nas zbiór aktów prawnych zawiera: Kodeks pracy, Ustawę o społecznej inspekcji pracy, a także ponad 40 rozporządzeń i uchwał dotyczących ogólnych i branżowych warunków bhp.

Dodatkowo płyta zawiera elektroniczne wersje broszur: „Poradnik Społecznego Inspektora Pracy”, „Lista kontrolna podstawowa” oraz „Praktyczny poradnik prawa pracy dla pracownika

Mamy nadzieję, że zamieszczone przez nas materiały ułatwią realizację trudnych zadań społecznego inspektora pracy.

UWAGA !!!

Aby przeglądać lub drukować dokumenty znajdujące się na tej płycie CD należy zainstalować w komputere bezpłatny program (freeware) Adobe AcrobatReader. Można ten program pobrać ze strony producenta.

 


STAN PRAWNY: listopad 2005 r.

USTAWY

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity)


Rozporządzenia:


OGÓLNE I BRANŻOWE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy obróbce metali:

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze maszyn:

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze komputerów:

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy promieniowaniu jonizującym:

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie:

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w gazownictwie:

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w oświacie i kulturze:

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach komunalnych:

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle chemicznym:

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle drzewnym i papierniczym:

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle spożywczym:

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie:

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy – inne rozporządzenia:

Inne dokumenty:

Opracowano na podstawie płyty wydanej przez państwową Inspekcję Pracy

 wszelkie prawa zastrzeżone  © Państwowa Inspekcja Pracy

 
 
 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę