UncategorizedElementarz Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu


Szanowni Państwo, Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” wraz z Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw rozpoczynają realizację Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach …

Magazyn 7/8 2012


Magazyn Solidarność 7/8 (lipiec/sierpień) 2012 – Nie martw się tak bardzo problemami, jakimi żyje świat, ale po prostu odpowiadaj na potrzeby konkretnych ludzi – te …

Szukamy Pracownika


Dla naszego Klienta, działającego o obszarze produkcji, poszukujemy pracownika – stolarza meblowego. Wymagane wykształcenie zawodowe, doświadczenie, rzetelność i dokładność w wykonywaniu prac. Osoby zainteresowane prosimy …

Szukamy Pracownika


Dla naszego Klienta, działającego o obszarze produkcji, poszukujemy pracownika – stolarza meblowego. Wymagane wykształcenie zawodowe, doświadczenie, rzetelność i dokładność w wykonywaniu prac. Osoby zainteresowane prosimy …

Szukamy Pracownika


Dla naszego Klienta, działającego o obszarze produkcji, poszukujemy pracownika – stolarza meblowego. Wymagane wykształcenie zawodowe, doświadczenie, rzetelność i dokładność w wykonywaniu prac. Osoby zainteresowane prosimy …

Informacja o zebraniu


W dniu 15.06.2012 r o godz.10.00 w sali Urzędu Miasta Malborka odbędzie się spotkanie zebranie kierownika Oddziału z Przewodniczącymi Zakładowych Organizacji Związkowymi „S” w Malborku …

Pomorskie Partnerstwo na rzecz poprawy adaptacyjności firm i pracowników


Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.3 …

Członkostwo w Związku


Członkostwo Związku nabywa się: 1) z chwilą rejestracji organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, na podstawie uchwały o utworzeniu organizacji, członkostwo nabywają osoby podejmujące tę uchwałę, 2) …

Absolutorium


Obowiązujący Statut nie wymaga przyjmowania uchwały o udzieleniu (bądź nie) absolutorium, ale nie ma też zakazu głosowania takiej uchwały.  Głosowanie absolutorium stanowi ogólną ocenę działalności …