UncategorizedUwagi do projektu zmian ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw


Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego przesyła uwagi do projektu  zmiany ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Podtrzymujemy, że należy domagać się …


Prezentujemy aktualne oferty pracy.

Wyjazd na kanonizację Jana Pawła II


Organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” z Remontowa Shipbuilding S.A. i Gdańskiej Stoczni Remontowej im. Józefa Piłsudskiego organizują pielgrzymkę do Rzymu na uroczystość kanonizacji Papieża Jana Pawła …

Posiedzenie Rady Oddziału NSZZ”Solidarność” Chojnice


W dniu 8.10.2013r, odbyło się posiedzenie Rady Oddziału  NSZZ”Solidarność” Chojnice Regionu Gdańskiego.Tematy, które poruszono na spotkaniu dotyczyły: – relacji z Zarządu Regionu Gdańskiego przez kierownika …

Plan szkoleń. Harmonogram szkoleń wyjazdowych na okres IX-XI 2013r.


Już dziś umieszczamy informację o terminach szkoleń wyjazdowych na drugie półrocze 2013. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą…

Likwidacja stanowiska pracy a wypowiedzenie


Likwidacja stanowiska pracy może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę. Dokonując oceny zasadności wypowiedzenia umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy należy w pierwszej kolejności ustalić, czy …

KOMUNIKAT Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność z demonstracji pod MEN 12.09.2013.


Ponad 5 tys. związkowców z oświatowej „S” wzięło udział w demonstracji pod gmachem MEN w ramach Ogólnopolskich Dni Protestu. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni wyrazili swoje …

Wyprawka szkolna 2013r. – program pomocy uczniom w roku szkolnym 2013/2014


„Wyprawka” jest programem, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także …

Wyprawka szkolna 2013r. – program pomocy uczniom w roku szkolnym 2013/2014


„Wyprawka” jest programem, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także …