Uncategorized
Jaki jest cel połączenia dwóch gdańskich placówek medycznych, szpitala Copernicus oraz Szpitala Specjalistycznego im. Świętego Wojciecha na Zaspie? Jakie będą koszty przekształceń, a przede wszystkim, …


Jaki jest cel połączenia dwóch gdańskich placówek medycznych, szpitala Copernicus oraz Szpitala Specjalistycznego im. Świętego Wojciecha na Zaspie? Jakie będą koszty przekształceń, a przede wszystkim, …

Komunikat Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego


Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego podczas obrad w dniu 11 lutego 2014 roku przyjęła stanowiska w sprawie: płac w oświacie w …

Harmonogram szkoleń na okres I – III 2014 r.


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą działu szkoleń na pierwsze trzy miesiące roku 2014.


Prezentujemy aktualne oferty pracy.

Kodeks pracy


Dz.U.1998.21.94 1998.09.01                   zm.          Dz.U.1998.113.717           art. 5 1999.01.01                   zm.          Dz.U.1998.106.668           art. 31 2000.01.01                   zm.          Dz.U.1999.99.1152           art. 1 2000.04.06                   zm.          Dz.U.2000.19.239             art. 2 2001.01.01                   zm.          Dz.U.2000.43.489             …

ustawa o związkach zawodowych


Dz.U.2001.79.854 2002.01.01                   zm.          Dz.U.2001.128.1405         art. 4 2002.01.24                   zm.          Dz.U.2001.100.1080         art. 21 2003.01.01                   zm.          Dz.U.2002.135.1146         art. 3 zm.          Dz.U.2002.240.2052         art. 81 2003.04.15          zm.wyn.z          Dz.U.2003.63.590             ogólne 2003.07.01  …

Harmonogram szkoleń. I – III 2014 r.


Szkolenia wyjazdowe zaplanowane na 1. kwartał 2014 roku. NAZWA SZKOLENIA DATA SZKOLENIE Prawo Pracy i Prawo Związkowe cz.1 17 -19 lutego SZKOLENIE Skarbników i Członków …

Życzenia i podziękowania – Dzień Edukacji Narodowej


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, W imieniu Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego prosimy o przyjęcie podziękowań i przekazanie życzeń wszelkiej pomyślności z …

Pismo do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych w woj. pomorskim


Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie pomorskim Szanowni Państwo, Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zwraca się o umożliwienie przedstawicielom NSZZ „Solidarność” …