UncategorizedImienna lista adresów e-mailowych na serwerze Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”


  Audiejus Joanna j.audiejus@www.solidarnosc.gda.pl Domżalska Renata r.domzalska@www.solidarnosc.gda.pl Gatz Stanisława s.gatz@www.solidarnosc.gda.pl Gawroński Stefan s.gawronski@www.solidarnosc.gda.pl Grubich Tadeusz t.grubich@www.solidarnosc.gda.pl   Januć Danuta d.januc@www.solidarnosc.gda.pl Jenda Irena i.jenda@www.solidarnosc.gda.pl Jolanta Unruh-Balińska j.unruh-balinska@www.solidarnosc.gda.pl …

Uwaga, mobbing


Mobbing w miejscu pracy lub w związku z pracą polega na wrogim i nieetycznym, systematycznie powtarzającym się zachowaniu, skierowanym wobec jednej lub kilku osobom, którego …

Dział Informacji i Promocji


Współpraca z Działem Informacji i Promocji ZR Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”– w związku z wyznaczeniem nowych zadań Działowi Informacji i Promocji – zwraca się …

Jeźeli szukasz pracy…


Poradnik dla szukających pracy  1. Ułóż plan działania i poznaj swoje umiejętności:   Zastanów się jaką prace chciałbyś wykonywać, co lubisz robić, w czym jesteś …

Lista udokumentowanych ofiar mordów komunistycznego aparatu represji w latach 1981-1989


1. Czekalski Józef, lat 48. Zamordowany 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK „Wujek”, postrzał klatki piersiowej i brzucha, ponadto postrzał lewej stopy. …

Delegaci Regionu Gdańskiego na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”


Adamski Dariusz – Stocznia Gdynia SA Brauer Bożena – Oświata Gdańsk Cenacewicz Andrzej– Grupa LOTOS S.A Chełminiak Mieczysław – Stocznia Gdańska Czerwiński Krzysztof – Politechnika …

Spotkania społecznych zakładowych inspektorów pracy


Plan spotkań szkoleniowych Społecznych Inspektorów Pracy Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w roku szkoleniowym 2006/2007 Organizator i miejsce szkoleń – Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, sala  …

Dokumenty prawne


Udostępniamy państwu najważniejsze dokumenty prawne, mogące być przydatne w pracy związkowej. Większość plików do pobrania ma format doc – MS Word, część pdf (niezbędny jest …

Uchwały Zarządu Regionu dotyczące wyborów związkowych


Uchwała nr 5/2005w sprawie zasad ustalania liczby elektorów oraz delegatów na zebrania wyborcze struktur ponadzakładowych * na kadencję 2006 – 2010 W oparciu o uchwałę nr 609/98, w powiązaniu …

Wybory w Związku


Wszystkie organizacje zakładowe i międzyzakładowe Regionu Gdańskiego proszone są o wypełnienie ankiet i przekazanie ich do Zarządu Regionu. Tu można pobrać druk ankiety do wypełnienia …